SV

artig {adjektiv}

volume_up
Den hedervärde ledamoten har varit generös, artig och förstående.
The honourable gentleman has been generous, courteous and understanding.
Det säger jag inte bara för att vara artig: jag vill verkligen framhålla parlamentets hårda arbete.
I am not just being courteous: it is sincere recognition of Parliament's hard work.
He was considerate, courteous and thorough.
Min mor gav mig trots allt en god uppfostran, och jag är fortfarande en artig pojke.
After all, my mother brought me up properly and I am still a polite boy.
McCartin är alldeles för artig för att komma med sådana anklagelser.
Mr McCartin is far too polite to make any such accusation.
I debatten om Albanien bemödade man sig om att hålla en artig, vänskaplig ton tvärs över partigränserna.
In that debate, efforts were made to maintain a polite, friendly tone across party boundaries.
artig (även: belevad, världsvan)

Användningsexempel för "artig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMin mor gav mig trots allt en god uppfostran, och jag är fortfarande en artig pojke.
After all, my mother brought me up properly and I am still a polite boy.
SwedishDet säger jag inte bara för att vara artig: jag vill verkligen framhålla parlamentets hårda arbete.
I am not just being courteous: it is sincere recognition of Parliament's hard work.
SwedishDen hedervärde ledamoten har varit generös, artig och förstående.
The honourable gentleman has been generous, courteous and understanding.
SwedishDet säger jag inte för att vara artig utan för att jag verkligen är tacksam för deras insatser.
I say this not out of politeness, but out of sincere gratitude.
SwedishMcCartin är alldeles för artig för att komma med sådana anklagelser.
Mr McCartin is far too polite to make any such accusation.
SwedishI debatten om Albanien bemödade man sig om att hålla en artig, vänskaplig ton tvärs över partigränserna.
In that debate, efforts were made to maintain a polite, friendly tone across party boundaries.
SwedishMen jag vill inte att konferensen skall bli enbart en artig tillställning.
But I do not want that conference to be just a polite conference; I want it to be a dynamic event.
SwedishJag skulle först vilja tacka kommissionär Monti för att han var artig nog att rådfråga Europaparlamentet.
First of all, I should like to thank Commissioner Monti for having had the courtesy to consult the European Parliament.
SwedishNi är, som vi är vana från er sida, extremt artig mot Europaparlamentet.
Madam President-in-Office of the Council, as we have come to expect of you, you are being extremely polite to the European Parliament.
SwedishHan var artig och vänlig i sina gratulationer.
He was gallant and kind in his congratulations.
SwedishDet var inte en ordningsfråga, men vi tillät den eftersom Sophia in 't Veld var så artig när hon begärde ordet.
That was not a point of order, but we allowed it because Mrs in 't Veld was so polite in her request to take the floor.
SwedishNi hade rätt, men ni var överdrivet artig.
You were right, but you were excessively polite.
Swedish   – Jag är alltid artig. Det betyder att jag alltid sitter i den här kammaren för att lyssna på kommissionärens svar.
SwedishHan var hänsynsfull, artig och grundlig.
SwedishTrots den chockerande situationen har EU, som upphöjd värdegemenskap, mestadels valt en politik som går ut på artig tystnad.
Despite this shocking situation, the EU, as a lofty community of values, has mostly chosen a policy of polite silence.
SwedishDu kan åtminstone vara artig.
SwedishDen fete hoben är alltid artig.
SwedishHan var alltför artig.
SwedishNi är en artig, tolerant, trevlig person när man träffar er privat, när man bjuder er på lunch.
You are a courteous, tolerant, nice person when one meets you in private, when one invites you to lunch: you understand the other person's arguments.

Synonymer (svenska) till "artig":

artig
artighet
Swedish