"arten" - Engelsk översättning

SV

"arten" på engelska

volume_up
artat {perf. part.}
EN
SV

arten {utrum}

volume_up
arten (även: typ, slag, sort)
För det andra att återanvändning inom arten - känd som? kannibalism? - skall förbjudas.
Secondly, that intra-species recycling - known as 'cannibalism ' - should be banned.
För det andra att återanvändning inom arten - känd som ?kannibalism? - skall förbjudas.
Secondly, that intra-species recycling - known as 'cannibalism' - should be banned.
Hur ser de på den just nu dominerande arten - det vill säga på oss?
How do they see the currently dominant species - that is us?
volume_up
kind {substantiv}
Genom handlingar av den här arten glider Turkiet ifrån Europa.
Through this kind of action Turkey alienates itself from Europe.
arten (även: typ, slag, sort, art)
volume_up
sort {substantiv}
Det är endast om vi får tillbörliga rättigheter i fråga om tillgång till domstolarna som frågor av den här arten kan besvaras i rätt instans.
Only if we get appropriate rights of access to the courts will that sort of question be answered in the proper place.

Användningsexempel för "arten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag skulle vilja säga en eller två saker om arten av de gissel som vi står inför.
I should like to make one or two points on the nature of the scourges we face.
SwedishDet bästa och lämpligaste sättet är enligt min mening att ta in arten i bilaga II.
In my view, the best and most appropriate way is to include it in Appendix II.
SwedishRedan det säger en del om arten och det verkliga sociala innehållet i ?
That alone speaks volumes about the true social content and nature of 'enlargement'.
SwedishDen internationella handeln är av begränsad omfattning, men kan förvärra trycket på arten.
International trade is limited but might exacerbate the pressure on the species.
SwedishFör det andra att återanvändning inom arten - känd som ?kannibalism? - skall förbjudas.
Secondly, that intra-species recycling - known as 'cannibalism' - should be banned.
SwedishRedan det säger en del om arten och det verkliga sociala innehållet i?
That alone speaks volumes about the true social content and nature of 'enlargement '.
SwedishFör det andra att återanvändning inom arten - känd som? kannibalism? - skall förbjudas.
Secondly, that intra-species recycling - known as 'cannibalism ' - should be banned.
SwedishUnder de senaste 50 åren har populationen av arten minskat med så mycket som 75 procent.
Over the last 50 years, the population of this species has fallen by as much as 75%.
SwedishDen enda som sticker ut är en astronom, och jag är en av den konstiga arten.
The odd one out is an astronomer, and I am one of that strange breed.
SwedishAv dessa anledningar är vi emot att arten tas upp i bilaga II till Cites.
For these reasons, we are against the inclusion of this species family in CITES Appendix II.
SwedishDäremot antyder den, att arten åter har nått upp till en positiv bevarandestatus.
On the other hand, the report does point out that the species has attained positive conservation status.
SwedishÖkningen av birelaterade sjukdomar utgör ett hot mot arten och skulle kunna leda till en tragedi.
The increase in bee-related diseases is endangering the species, which would be a tragedy.
SwedishDet är alldeles uppenbart att arten hotas av utrotning om inte beslutsamma insatser görs.
It is crystal clear that the species is under threat of extinction unless decisive action is taken.
SwedishOch faktiskt är man bekymrad att arten skulle kunna bli utdöd som vilt djur inom 20 till 30 år.
And in fact, there's concern that the species could go extinct in the wild within 20 to 30 years.
SwedishHur ser de på den just nu dominerande arten - det vill säga på oss?
How do they see the currently dominant species - that is us?
SwedishDet kommer inte längre att vara tillåtet att utfodra en art med proteiner från den egna arten.
It will no longer be permitted to feed animals on protein derived from animals of the same species.
SwedishGenom handlingar av den här arten glider Turkiet ifrån Europa.
Through this kind of action Turkey alienates itself from Europe.
SwedishVad gäller arten av och innehållet i de åtgärder som skall stödjas kan jag godta ändringsförslag 7.
As regards the nature and content of the measures to be supported, I can accept Amendment No 7.
SwedishVi anser också att det är värt att undersöka hur eventuella andra hot mot arten kan begränsas.
We also believe that it is worth checking how any additional threat to this species might be mitigated.
SwedishDessa konversationer är avsedda endast för kommunikation inom arten.
These conversations are for intraspecies communication.

Synonymer (svenska) till "art":

art