"arresteringsorder" - Engelsk översättning

SV

"arresteringsorder" på engelska

SV

arresteringsorder {utrum}

volume_up
arresteringsorder
Det gäller alltså antiterroristlagarna och en europeisk arresteringsorder.
What is at issue, then, are the anti-terrorist laws and a European arrest warrant.
Detsamma gäller det andra förslaget, om en europeisk arresteringsorder.
The same applies to the second proposal, relating to the European arrest warrant.
Tyvärr skapar Europa en arresteringsorder innan man utarbetar en författning.
Unfortunately, Europe is to acquire an arrest warrant before it acquires a constitution.

Användningsexempel för "arresteringsorder" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishArresteringsorder har utfärdats både när det varit onödigt och oproportionerligt.
Warrants have been issued when their use was both unnecessary and disproportionate.
SwedishDet måste föreligga prima facie-bevis för en arresteringsorder.
Mr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
SwedishDet gäller alltså antiterroristlagarna och en europeisk arresteringsorder.
What is at issue, then, are the anti-terrorist laws and a European arrest warrant.
SwedishDetsamma gäller det andra förslaget, om en europeisk arresteringsorder.
The same applies to the second proposal, relating to the European arrest warrant.
SwedishVi är för en europeisk arresteringsorder, men först när dessa villkor uppfylls.
We are in favour of a European arrest warrant, but only when this condition has been met.
SwedishTyvärr skapar Europa en arresteringsorder innan man utarbetar en författning.
Unfortunately, Europe is to acquire an arrest warrant before it acquires a constitution.
SwedishDen spanska regeringen önskan är att det inrättas en europeisk arresteringsorder.
The Spanish Government, for example, would like a European arrest warrant to be established.
SwedishDomaren antydde till och med att dessa skulle kunna leda till en ny arresteringsorder.
The judge even insinuated that these could lead to a new arrest warrant.
SwedishSedan dess föreligger en internationell arresteringsorder från Interpol mot Kenan Akin.
Since then an international Interpol arrest warrant has been pending against Kenan Akin.
SwedishAtt införa europeiska arresteringsorder visade sig också vara mycket effektivt.
Implementing European arrest warrants also proved very effective.
SwedishDen 1 januari nästa år kommer vi inte att ha någon europeisk arresteringsorder.
On 1 January next year, there will be no European arrest warrant.
SwedishDen 1 januari nästa år kommer vi inte att ha någon europeisk arresteringsorder.
On 1 January next year, there will be no European arrest warrant.
SwedishEn medlemsstat hotar med att blockera utvecklingen i riktning mot en europeisk arresteringsorder.
One Member State is threatening to block progress towards a European arrest warrant.
SwedishAllt detta sammanfaller med det lägliga utfärdandet av en europeisk arresteringsorder mot honom.
All this coincides with the convenient issuing of a European Arrest Warrant against him.
SwedishDet gläder mig att det förhoppningsvis kommer att finnas en europeisk arresteringsorder.
I am glad that there is the hope of a European arrest warrant.
SwedishEn europeisk arresteringsorder: det är verkligen ett storartat resultat för det liberala Europa!
The European arrest warrant: what a great result for liberal Europe!
SwedishAlla dessa processuella rättigheter är tillämpliga vid en arresteringsorder.
All these procedural rights apply to the Arrest Warrant.
SwedishJag anser att det är önskvärt med en europeisk arresteringsorder.
I am of the opinion that the European arrest warrant is desirable.
SwedishTotalt 2 042 personer greps med europeiska arresteringsorder, och 1 892 personer överlämnade sig.
A total of 2 042 people were arrested with the EAW and 1 892 people were effectively surrendered.
SwedishEn vägran att verkställa en europeisk arresteringsorder innebär emellertid inte att arresteringsordern ogiltigförklaras.
However, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.