"Arnold" - Engelsk översättning

SV

"Arnold" på engelska

EN
EN

"Arnold" på svenska

SV
SV

Arnold {egennamn}

volume_up
1. "förnamn"
Arnold
volume_up
Arnold {egenn.} (first name)
Arnold, du borde veta att när man kommer till slutet av spelet --
Arnold, you should know that when we reach the end of the game --
Vad är troligast -- att Arnold hade lite utomjordisk hjälp i hans guvernörskampanj?
What's more likely -- that Arnold had a little extraterrestrial help in his run for the governorship?
Allt jag kunde höra var min pappa som sa, " Du sabbade det, Arnold. "
All I could hear was my father saying, " You blew it, Arnold. "
EN

Arnold {egennamn}

volume_up
1. "first name"
Arnold
volume_up
Arnold {egenn.} (förnamn)
Arnold, you should know that when we reach the end of the game --
Arnold, du borde veta att när man kommer till slutet av spelet --
What's more likely -- that Arnold had a little extraterrestrial help in his run for the governorship?
Vad är troligast -- att Arnold hade lite utomjordisk hjälp i hans guvernörskampanj?
All I could hear was my father saying, " You blew it, Arnold. "
Allt jag kunde höra var min pappa som sa, " Du sabbade det, Arnold. "

Användningsexempel för "Arnold" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVad är troligast -- att Arnold hade lite utomjordisk hjälp i hans guvernörskampanj?
What's more likely -- that Arnold had a little extraterrestrial help in his run for the governorship?
SwedishAllt jag kunde höra var min pappa som sa, " Du sabbade det, Arnold. "
All I could hear was my father saying, " You blew it, Arnold. "
SwedishArnold, du borde veta att när man kommer till slutet av spelet --
Arnold, you should know that when we reach the end of the game --
SwedishÄr du en bluff kommerArnold att krossa dig.
But if you're a phony, Arnold will crush you.
SwedishArnold, Jag måste rädda min syster.
SwedishVad gör du i spelet, Arnold?
SwedishArnold den starke, och mister Cool?
SwedishJag kan inte slå dig, Arnold.
SwedishJag slåss inte mot Arnold.
SwedishArnold Tsunga, ordförande för människorättsorganisationen Crisis in Zimbabwe-koalitionen, använde likalydande ord för att beskriva situationen.
Arnold Tsunga, chairman of the human rights organisation Crisis in Zimbabwe Coalition, used identical words to describe the situation.
SwedishDet måste bli Arnold.
SwedishDenna artikel, med rubriken ”En inbjudan till katastrof”, var skriven av en Arnold Beichman, som beskrevs som ”en forskardocent vid Hooverinstitutet”.
This one, entitled 'An invitation to disaster' was written by one Arnold Beichman, described as 'a Hoover Institution research fellow'.
SwedishMånga antropologer och sociologer, exempelvis Arnold Gehlen, har visat att människan har ett behov av att falla tillbaka på starka traditioner och institutioner.
Many anthropologists and sociologists, such as Arnold Gehlen, have shown that man needs to be surrounded by strong traditions and institutions.
SwedishDet sista jag vill säga är riktat till er, fru Sommer: till och med guvernör Arnold Schwarzenegger och hans konservativa partikamrater har gått längre än ni.
The last thing I want to say is addressed to you, Mrs Sommer: even Governor Schwarzenegger and his conservatives in California have moved on further than you have.
SwedishDet sista jag vill säga är riktat till er, fru Sommer: till och med guvernör Arnold Schwarzenegger och hans konservativa partikamrater har gått längre än ni.
The last thing I want to say is addressed to you, Mrs Sommer: even Governor Schwarzenegger and his conservatives in California have moved on further than you have.
SwedishOm jag förväntas se Kalifornien som en förebild måste jag trots att min landsman Arnold Schwarzenegger är guvernör där säga att det är helt orealistiskt.
If I am supposed to regard California as an example, then, despite the fact that my fellow countryman Mr Schwarzenegger is the governor there, then I must say that that is completely unrealistic.
SwedishJag bestrider också det argument som lades fram av Arnold Beichman, att EU bör skicka expeditionsstyrkor till vår kontinent för att rädda de olyckliga afrikanska massorna i svaga stater.
I also contest the argument advanced by Arnold Beichman, that Europe must dispatch expeditionary forces to our continent to rescue the hapless African masses from weak states.

Synonymer (engelska) till "Arnold":

Arnold