"Arne" - Engelsk översättning

SV

"Arne" på engelska

volume_up
Arne {egenn.}
EN
EN

"Arne" på svenska

volume_up
Arne {egenn.}
SV
SV

Arne {egennamn}

volume_up
1. "förnamn"
Arne
volume_up
Arne {egenn.} (first name)
Anslutna forskare Pär Brander Erik Levén Jan-Arne Pettersen Annelie Pettersson
Affiliated researchers Pär Brander Erik Levén Jan-Arne Pettersen Annelie Pettersson
Contact Education Supervisor Arne Nykänen
Bland berömda danskar återfinns författaren Hans Christian Andersen, berömd för sina sagor, författaren Karen Blixen och formgivaren Arne Jacobsen.
Among the best-known Danes are the writer Hans Christian Andersen, famous for his fairy tales, the author Karen Blixen and the designer Arne Jacobsen.
EN

Arne {egennamn}

volume_up
1. "first name"
Arne
volume_up
Arne {egenn.} (förnamn)
Affiliated researchers Pär Brander Erik Levén Jan-Arne Pettersen Annelie Pettersson
Anslutna forskare Pär Brander Erik Levén Jan-Arne Pettersen Annelie Pettersson
Kontakta Utbildningsledare Arne Nykänen
Among the best-known Danes are the writer Hans Christian Andersen, famous for his fairy tales, the author Karen Blixen and the designer Arne Jacobsen.
Bland berömda danskar återfinns författaren Hans Christian Andersen, berömd för sina sagor, författaren Karen Blixen och formgivaren Arne Jacobsen.

Användningsexempel för "Arne" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAnslutna forskare Pär Brander Erik Levén Jan-Arne Pettersen Annelie Pettersson
Affiliated researchers Pär Brander Erik Levén Jan-Arne Pettersen Annelie Pettersson
SwedishKontakta Utbildningsledare Arne Nykänen
SwedishBland berömda danskar återfinns författaren Hans Christian Andersen, berömd för sina sagor, författaren Karen Blixen och formgivaren Arne Jacobsen.
Among the best-known Danes are the writer Hans Christian Andersen, famous for his fairy tales, the author Karen Blixen and the designer Arne Jacobsen.
SwedishI avhandlingsarbetet studerade Sven-Arne Nilsson utvecklingen av metoder i Storbritannien, Tyskland och USA från mitten av 1800-talet och framåt.
In the work around the thesis, Sven-Arne Nilsson studied the development of methods in the UK, Germany and the USA from the middle of the 1800s and onwards.
SwedishJag kan instämma i allt som Per-Arne Arvidsson sade om vikten och den miljömässiga betydelsen av detta beslut.
Commissioner, Mr Arvidsson, I can agree with everything that you, Mr Arvidsson, said about the importance and environmental significance of this decision.
SwedishUpprinnelsen till Sven-Arne Nilssons avhandling var insikten att redovisning av goodwill är problematisk, efter erfarenheter från ett ”förvärvshungrigt” företag 1982.
Sven-Arne Nilsson's thesis originated in the realisation that accounting of goodwill is problematic, after experiences in 1982 of a company "hungry for acquisition".
SwedishJag vill till att börja med hänvisa ledamoten Per Arne Arvidsson till gemenskapens bestämmelser om samordning av de nationella systemen för social trygghet.
Mr President, ladies and gentlemen, I should first like to refer Mr Arvidsson to Community legislation on the coordination of individual national social security systems.