"armenisk" - Engelsk översättning

SV

"armenisk" på engelska

SV

armenisk {adjektiv}

volume_up
1. "som är från eller avser Armenien"
armenisk
Framför allt den armenisk-kristna gemenskapen utsätts gång på gång för nya anfall.
The Armenian Christian community particularly is constantly subject to new attacks.
När ni kommer tillbaka till Bryssel gör samma sak som jag tänker göra: gå och besök en armenisk restaurang.
When you return to Brussels, do what I intend to do: go and visit the Armenian restaurant.
l mitt fall var det när min gammelfaster kidnappades och hölls som gisslan av en icke - legitimerad armenisk frenolog.
But in my case, it began when my great aunt was kidnapped... and held for ransom by an unlicensed Armenian phrenologist.

Användningsexempel för "armenisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFramför allt den armenisk-kristna gemenskapen utsätts gång på gång för nya anfall.
The Armenian Christian community particularly is constantly subject to new attacks.
SwedishNär ni kommer tillbaka till Bryssel gör samma sak som jag tänker göra: gå och besök en armenisk restaurang.
When you return to Brussels, do what I intend to do: go and visit the Armenian restaurant.
Swedishl mitt fall var det när min gammelfaster kidnappades och hölls som gisslan av en icke - legitimerad armenisk frenolog.
But in my case, it began when my great aunt was kidnapped... and held for ransom by an unlicensed Armenian phrenologist.
SwedishDen nordöstra delen av Turkiet är i dag närmast tömd på all armenisk befolkning, från att fram till 1915 ha varit ett armeniskt kärnområde.
From having been a core Armenian area up until 1915, the north-eastern part of Turkey has now been almost emptied of all its Armenian population.
SwedishDen största gruppen kristna är de medborgare som tillhör den armenisk-ortodoxa kyrkan, den syrisk-ortodoxa kyrkan och den romersk-katolska kyrkan.
The largest group of Christians are citizens belonging to the Armenian Orthodox Church, the Syrian Orthodox Church and the Roman Catholic Church.
SwedishFör deras fastigheter har förstörts av huliganer, av turkiska kriminella som har bränt ned en restaurang i Europas huvudstad bara för att den är armenisk.
Yet their premises have been wrecked by hooligans, by Turkish criminals, who have burned down a restaurant in the capital of Europe just because it is Armenian.
SwedishDe bekänner sig övervägande till den kristna tron, antingen det är den armenisk-apostoliska kyrkan eller den ortodoxa.
The region's religious connection with the East is also alien to the Armenians: Christianity is the dominant religion in the country, in the form of either the Armenian or the Orthodox Church.