"armar" - Engelsk översättning

SV

"armar" på engelska

EN
EN
EN
SV

armar {pluralis}

volume_up
armar
Det är för Europas säkerhet viktigt att vi öppnar våra armar för dessa länder.
It is in the interests of the security of Europe that we open our arms to these countries.
Vi bör välkomna kommissionens åtgärdsplan med öppna armar.
We should welcome the Commission’ s action plan with open arms.
Trots dessa reservationer välkomnar jag mikrokredittjänsten i Polen med öppna armar.
Despite these reservations, I welcome the micro-credit service in Poland with open arms.

Användningsexempel för "armar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTrots dessa reservationer välkomnar jag mikrokredittjänsten i Polen med öppna armar.
Despite these reservations, I welcome the micro-credit service in Poland with open arms.
SwedishProblemet är att EU inte har bemött globaliseringen: Den har välkomnat den med öppna armar.
The problem is that the EU has not faced up to globalisation: it has embraced it.
SwedishÄven detta är en lösning, som glädjande nog har tagits emot med öppna armar.
This is the strategy which I am glad to say has been deemed appropriate.
SwedishDet är för Europas säkerhet viktigt att vi öppnar våra armar för dessa länder.
It is in the interests of the security of Europe that we open our arms to these countries.
SwedishNär hon kom tillbaka till sin mammas hem hittade hon Munashe döende i sin mormors armar.
When she returned to her mother's home, she found Munashe dying in his grandmother's arms.
SwedishJag stöder kommissionens förslag och anser att vi bör välkomna det med öppna armar.
I support the Commission's proposal, and take the view that we should welcome it with open arms.
SwedishJa, ni har sett modern som mördats med sina barn i sina armar.
Yes, you have seen the mother who was murdered while holding her babies in her arms.
Swedish. – Som Nuala Ahern vet skulle varje delegation som hon är medlem i tas emot med öppna armar.
I completely concur with what you have just said, President-in-Office.
SwedishDärför måste alla försök att förbättra standarderna i våra skolor välkomnas med öppna armar.
Therefore, any attempts to improve standards in our schools must be welcomed with open arms.
SwedishHan tog mig i sina armar och sa: 'Mamma, det är som om jag har fötts på nytt till den här världen'.
He took me in his arms and said "Mama, it is as though I am being born into this life again”.
Swedish. – Som Nuala Ahern vet skulle varje delegation som hon är medlem i tas emot med öppna armar.
   . – As Ms Ahern knows, any delegation of which she is a member would be met with an open door.
SwedishVi bör välkomna kommissionens åtgärdsplan med öppna armar.
We should welcome the Commission’ s action plan with open arms.
SwedishSkräcken efter den 11 september sitter fortfarande i armar och ben.
We are still in shock from the horror of 11 September.
SwedishVi bör välkomna kommissionens åtgärdsplan med öppna armar.
We should welcome the Commission’s action plan with open arms.
SwedishHan har små öron, han ler och vaggar dig i sina armar.
He has his little ears and he smiles and he rocks you in his arms.
SwedishMånga ledamöter i detta parlament har i praktiken agerat som lobbyisternas förlängda armar för kemikalieindustrin.
Companies need to know what they are doing and to accept responsibility for what they do.
SwedishAlla som lyckligt nog har två armar, håll i er.
Right, then, all those lucky enough to have two arms, hold tight.
SwedishJag tvivlar inte på hans mod bara räckvidden på hans armar.
I do not doubt his heart, only the reach of his arm.
SwedishJag välkomnar med öppna armar den föreslagna handlingsplanen.
I emphatically welcome the proposed action plan.
SwedishNi kan programmera de hundratals musklerna i era armar.
You can program the hundreds of muscles in your arm.

Synonymer (svenska) till "arm":

arm