"arkiv" - Engelsk översättning

SV

"arkiv" på engelska

volume_up
arkiv {enb. plur.}
SV

arkiv {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Kontrollera att rätt skrivare är inställd under Arkiv - Skrivarinställning....
Make sure that your printer has been setup under File - Printer Setup.
Välj då Nedkopplat på menyn Arkiv och välj Synkronisera.
To do this, choose Offline from the file menu and then select Synchronize.
Om du vill koppla upp igen väljerdu Nedkopplat läge på menyn Arkiv och sedan Arbeta uppkopplad.
To reconnect, choose Offlinefrom the File Menu and then select Work Online.
arkiv (även: förråd)
Slutligen, men mycket viktigt, så föreslår jag upprättandet av ett arkiv för årtusendet.
Finally but crucially, I am proposing the creation of a millennium archive.
Vissa knappar, exempelvis Arkiv, Skräppost och Etiketter, är minimerade tills du behöver dem.
Some buttons, like Archive, Spam, and Labels, are collapsed until you need them.
Det är ett digitalt bibliotek, ett digitalt museum och ett digitalt arkiv för vårt europeiska kulturarv.
It is a digital library, a digital museum and a digital archive for our European cultural heritage.
2. "(lokal med) boksamling"
arkiv (även: bibliotek, boksamling)
Som vi alla vet är det inte bara ett bibliotek, utan även ett virtuellt museum och arkiv.
As we all know, it is not only a library, for it is also a virtual museum and archive.
Det är ett digitalt bibliotek, ett digitalt museum och ett digitalt arkiv för vårt europeiska kulturarv.
It is a digital library, a digital museum and a digital archive for our European cultural heritage.
Förslaget gör saker och ting komplicerade för bibliotek, arkiv, konstskolor och oberoende filmskapare.
The proposal complicates matters for libraries, archives, art schools and independent film makers.

Användningsexempel för "arkiv" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta resulterade i att historiska arkiv om gulag-perioden konfiskerades.
This search resulted in the confiscation of historical archives on the gulags.
SwedishKontrollera att rätt skrivare är inställd under Arkiv - Skrivarinställning....
Make sure that your printer has been setup under File - Printer Setup.
SwedishDet bästa sättet att få reda på hur de är organiserade skulle vara att undersöka KGB:s arkiv.
The best way to see how they are organised would be to examine the KGB archives.
SwedishVissa knappar, exempelvis Arkiv, Skräppost och Etiketter, är minimerade tills du behöver dem.
Some buttons, like Archive, Spam, and Labels, are collapsed until you need them.
SwedishSlutligen, men mycket viktigt, så föreslår jag upprättandet av ett arkiv för årtusendet.
Finally but crucially, I am proposing the creation of a millennium archive.
SwedishSom vi alla vet är det inte bara ett bibliotek, utan även ett virtuellt museum och arkiv.
As we all know, it is not only a library, for it is also a virtual museum and archive.
SwedishVem är involverad och i vad när organisationen ska lagra digitala filer i sitt arkiv?
Who is involved and in what way when an organization starts storing digital files in archives?
SwedishDialogrutan Infoga ljud motsvarar den dialogruta som du kan öppna med Arkiv - Öppna.
The Insert Sounds dialog is similar to the dialogs called up via the menu commands File - Open.
SwedishOm du vill koppla upp igen väljerdu Nedkopplat läge på menyn Arkiv och sedan Arbeta uppkopplad.
To reconnect, choose Offlinefrom the File Menu and then select Work Online.
SwedishDialogrutan Öppna är uppbyggd på samma sätt som Arkiv - Öppna.
The Open dialog is similar to the dialog that appears when you choose File - Open.
SwedishDet datum som gäller är emellertid det som står i flygbolagets arkiv.
The date that will be considered, however, is the one that appears in the airline records.
SwedishOm du vill fortsätta att läsa annatväljer du Nytt fönster på menyn Arkiv.
You can choose New Window from theFile menu to continue browsing.
SwedishDialogrutan Infoga är uppbyggd på samma sätt som dialogrutan Öppna på menyn Arkiv.
The Insert dialog is set up like the Open dialog under File.
SwedishInformation om samarbetsnätverket ”ENSAM” (E-arkiv i nationell samverkan) finns nu på vår webbplats.
Information about the cooperative network "ENSAM" is available on our website.
SwedishDu kan bara välja den här funktionen om du har valt funktionen Förhandsgranskning på menyn Arkiv.
This function is only active when you select the Page View function on the File menu.
SwedishDet finns inget centralt arkiv och ingen överblick över verksamheterna ?
There are no central records, and there is no general view of the activities 'out in the field'.
SwedishDet finns inget centralt arkiv och ingen överblick över verksamheterna?
There are no central records, and there is no general view of the activities 'out in the field '.
SwedishDen här funktionen går bara att välja om du har valt funktionen Förhandsgranskning på Arkiv -menyn.
This function is only active when you select the Page View function on the File menu.
SwedishDen hjälper dig interaktivt; de enskilda stegen förklaras i beskrivningen av Arkiv - AutoPilot.
It offers you interactive help; the individual steps are explained under File - AutoPilot.
SwedishTV-bolagens rättigheter och arkiv är av omätligt kulturellt och historiskt värde.
The rights, the archives of broadcasting organisations are of immeasurable cultural and historical value.