"arkitektur" - Engelsk översättning

SV

"arkitektur" på engelska

SV

arkitektur {utrum}

volume_up
Arkitektur, ingenjörsvetenskap, byggnaders strukturer, allt detta är vetenskap.
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Denna bild över CAST arkitektur skapades 2009 under projekt Testplattformen.
This picture of CAST architecture was created in the project Test Platform, 2009
EIS Arkitektur, Elektronikproduktion, Inbäddad EMC, Elektronisk design, Sensor system
EIS Architecture, Electronics Production, Embedded EMC, Electronic Design, Sensor System

Användningsexempel för "arkitektur" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna bild över CAST arkitektur skapades 2009 under projekt Testplattformen.
This picture of CAST architecture was created in the project Test Platform, 2009
SwedishArkitektur, ingenjörsvetenskap, byggnaders strukturer, allt detta är vetenskap.
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
SwedishMichelle Kaufman banade vägen för nya sätt att se på miljövänlig arkitektur.
Michelle Kaufman has pioneered new ways of thinking about environmental architecture.
SwedishDelar av den gamla delen har rivits och ersatts med modern arkitektur.
Parts of the old town has been demolished and replaced with modern architecture.
SwedishEIS Arkitektur, Elektronikproduktion, Inbäddad EMC, Elektronisk design, Sensor system
EIS Architecture, Electronics Production, Embedded EMC, Electronic Design, Sensor System
SwedishNästa sak är att vi kommer att konstruera om maskinens arkitektur.
And the second thing is, we're going to restructure its architecture.
SwedishI vårt Arkitektur Lab ritas och byggs modeller av olika slag.
In our Architecture Lab visualizations and models are designed and built.
SwedishVissa arbeten kan bli bestående arkitektur inom campusområdet.
Some pavillions may be permanent architecture within the campus.
SwedishRörmokeri har dock sina begränsningar: vi måste ta itu med den internationella ekonomins arkitektur.
However, plumbing has its limits: we need to address the architecture of international finance.
SwedishHur skall vi kunna förenkla unionens institutionella arkitektur?
How can we simplify the institutional structure of the Union?
SwedishNi har bevarat konstitutionens arkitektur, och det är utan tvivel er mest avgörande bedrift.
You have maintained the constitution’s architecture, and that is no doubt your most crucial achievement.
SwedishNi har bevarat konstitutionens arkitektur, och det är utan tvivel er mest avgörande bedrift.
You have maintained the constitution’ s architecture, and that is no doubt your most crucial achievement.
SwedishEU:s konstitutionella arkitektur blir alltmer lik en nationalstats.
The constitutional architecture of the European Union is increasingly taking on the form of a nation state.
SwedishDess ärorika historia och arkitektur bidrar tillsammans med dess enastående befolkning till att skapa en unik atmosfär.
The south of Poland must have better communication links with the rest of Europe.
SwedishGrunderna för denna nya arkitektur förutsätter en utvidgning av omröstningarna med kvalificerad majoritet i rådet.
The bases of this new structure mean extending qualified majority voting in the Council.
SwedishDessutom anses den här staden vara det bäst bevarade exemplet på islamisk arkitektur i Centralasien.
In addition, the city is regarded as the best preserved example of Islamic architecture in Central Asia.
SwedishFör vi kan helt och fullt kan kontrollera deras upplevelser, och se hur det förändrar hjärnans arkitektur.
Because we can completely control their experience, and see how that alters the architecture of their brain.
SwedishProfessor Kristina L Nilsson, Arkitektur, har fått Special Silver AESOP Award for Excellence in Teaching.
Professor Kristina L Nilsson, Architecture, has received special AESOP Silver Award for Excellence in Teaching.
SwedishVi behöver en ny internationell ekonomisk arkitektur.
We need a new international economic architecture.
SwedishUtveckla en arkitektur för ett bild- och informationssystem för digital patologi som möter de kliniska kraven.
Develop an architecture for an image and information system for digital pathology to meet the clinical demands.

Synonymer (svenska) till "arkitektur":

arkitektur