"arkitekt" - Engelsk översättning

SV

"arkitekt" på engelska

SV

arkitekt {utrum}

volume_up
arkitekt (även: upphovsman, skapare)
Jag är utbildad arkitekt och har arbetat som arkitekt i hela mitt liv.
Mr President, I am a trained architect and have worked as an architect all my life.
Det finns inte en enda legitimerad arkitekt i hela länet.
There isn't a single licensed architect in the whole county.
Som arkitekt måste jag konfrontera något som detta.
As an architect, I have to confront something like this.

Användningsexempel för "arkitekt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag är utbildad arkitekt och har arbetat som arkitekt i hela mitt liv.
Mr President, I am a trained architect and have worked as an architect all my life.
SwedishNär jag arbetade som arkitekt var standarder ett verktyg i mitt jobb.
When I worked as an architect, standards were a tool I used in my work.
SwedishNär jag arbetade som arkitekt var standarder ett verktyg i mitt jobb.
Technical requirements are set out in detailed technical standards.
SwedishMaterialteknikern kan liknas vid en arkitekt eller konstruktör som skapar på mikrostrukturell nivå.
Materials engineer can be likened to an architect or designer to create the micro-structural level.
SwedishDet finns inte en enda legitimerad arkitekt i hela länet.
There isn't a single licensed architect in the whole county.
SwedishSom arkitekt måste jag konfrontera något som detta.
As an architect, I have to confront something like this.
SwedishDet spelar ingen roll om du gör en skiva, eller om du är en arkitekt, eller om du gör en uppsats i sociologi.
It doesn't matter whether you're making a record album, or you're an architect, or you have a tract on sociology.
SwedishHan är både arkitekt och rörmokare.
SwedishGenom dagens historiska omröstning kan Europaparlamentet bli den arkitekt som skapade EU:s gemensamma tjänstemarknad.
Ladies and gentlemen, through today's historic vote the European Parliament may become the architect of the EU's common market for services.
SwedishI Sverige är det mycket vanligt med ramavtal avseende t.ex. arkitekt-, läkar-, revisions-, bank- och konsulttjänster.
In Sweden, framework agreements concerning, for example, architectural, medical, auditing, banking and consultancy services are quite usual.
SwedishSå, på oändliga möten hos, ni vet, Svegs kommunstyrelse, eller vem vet var, sa man, vi behöver en arkitekt -- kan vi få Frank Gehry?
Now, at countless meetings at, you know, the Portland City Council, or who knows where, they said, we need an architect -- can we get Frank Gehry?
SwedishVarje arkitekt bakom detta kompromissförslag utropar sig till vinnare, vilket gör mig illa till mods, eftersom jag inte tycker om att betraktas som en idiot.
Each architect of this compromise is claiming victory, which makes me uneasy because I do not like being taken for a fool.
SwedishHur artisten Jeff Koons gick från att vara ingen till att grova pengar och ha stort inflytande, till hur Frank Gehry omdefinierade vad det innebär att vara arkitekt.
And one of my biggest failures as a marketer in the last few years, a record label I started that had a CD called "Sauce."
SwedishInnebär detta att minska på den lagstiftning som EU varit arkitekt för i årtionden, som direktivet om arbetstid och förlängd föräldrapenning?
Does this encompass legislation for which Europe has been the architect for decades, such as the Working Time Directive and extended maternity pay?
SwedishFör att ge er lite bakgrundsfakta, så kanske ni kommer ihåg att det första direktivet om arkitekter kom efter 18 års försök att bestämma vad en arkitekt var.
To give you a bit of history, you may recall that the first directive on architects came at the end of 18 years of trying to decide what an architect was.
SwedishOch när jag säger ”vi” så menar jag Project H, men mer specifikt, menar jag mig själv och min partner, Matthew Miller, som är arkitekt och en slags byggare av MacGyver-typ.
And when I say we, I mean Project H, but more specifically, I mean myself and my partner, Matthew Miller, who's an architect and a sort of MacGyver-type builder.
SwedishVarje arkitekt bakom detta kompromissförslag utropar sig till vinnare, vilket gör mig illa till mods, eftersom jag inte tycker om att betraktas som en idiot.
In the two-speed Europe that is now emerging, they must, however, develop ways of responding swiftly to the tactical coalitions against them that are arising more and more frequently.
SwedishDet förvånar mig en aning, och här vill jag uttrycka mig i egenskap av arkitekt, att när man i kommissionen talar om vissa specifika sektorer så beaktar man inte den erforderliga utbildningen.
I am a little surprised, and here I am speaking as an architect, to hear discussion in committee about several specific sectors without any provision for adequate training.