"ark" - Engelsk översättning

SV

"ark" på engelska

EN
EN
EN
EN

"ark" på svenska

volume_up
ark {substantiv}
SV

ark {utrum}

volume_up
1. "i Biblen", religion
ark
volume_up
ark {substantiv} (in the bible)
Det är nog inte den ark som invandraren sitter och väntar på.
Surely this will not be the ark that immigrants are waiting to board?
En av dessa studier genomfördes under ledning av professor van Ark från universitetet i Groningen.
One was conducted under the leadership of Professor van Ark of Groningen University.
Om inte deras skepp var något slags Noaks ark.
It must be the ship of some kind crazy known as ark.
EN

ark {substantiv}

volume_up
1. "in the bible", religion
ark
volume_up
ark {utr.} (i Biblen)
Surely this will not be the ark that immigrants are waiting to board?
Det är nog inte den ark som invandraren sitter och väntar på.
One was conducted under the leadership of Professor van Ark of Groningen University.
En av dessa studier genomfördes under ledning av professor van Ark från universitetet i Groningen.
It must be the ship of some kind crazy known as ark.
Om inte deras skepp var något slags Noaks ark.
2. annat
It must be the ship of some kind crazy known as ark.
Om inte deras skepp var något slags Noaks ark.
It is also important because what we have seen in the US is that mergers have gone along like Noah's ark, two by two.
Det är också viktigt eftersom vad vi har sett i USA är att sammanslagningarna sakta men säkert har rullat på, två och två som när djuren stiger ombord på Noaks ark.

Användningsexempel för "ark" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSång: Innan Gud utrotade jordens befolkning, varnade han Noak att bygga en ark.
Song: Before God destroyed the people on the Earth, he warned Noah to build an Ark.
SwedishEn av dessa studier genomfördes under ledning av professor van Ark från universitetet i Groningen.
One was conducted under the leadership of Professor van Ark of Groningen University.
SwedishDet är nog inte den ark som invandraren sitter och väntar på.
Surely this will not be the ark that immigrants are waiting to board?
SwedishOch när Noak hade byggt sin ark, vet jag att någon började sjunga. ~~~ Och sången började röra sig så här.
And when Noah had done built his Ark, I understand that somebody began to rend a song.
SwedishVälj det här alternativfältet när du ska skriva ut på separata ark.
Select this option field for printing on individual pages.
SwedishVälj det här alternativfältet när du ska skriva ut på separata ark.
Choose this option when printing on individual sheets.
SwedishAlla etiketter respektive visitkort skrivs alltid ut på ett ark, eller också skapas en hel sida i det nya dokumentet.
Prints all labels or business cards on one sheet or a whole page of the new document.
SwedishOch när Noak hade byggt sin ark Röra sig... Faktiskt... Oro...
And the song began to move on I understand like this.
SwedishDu kan välja att skriva ut på vanliga pappersark eller på särskilda ark eller rullar med gummerade etiketter.
You can either print these on plain paper or on pre-defined label sheets or rolls from office supply stores.
SwedishDen här månaden förlorade vi hangarfartyget HMS Ark Royal i förtid vilket innebar en förlust av 6 000 hängivna anställda.
This month we lost the carrier HMS Ark Royal prematurely with the loss of 6 000 dedicated personnel.
SwedishOm inte deras skepp var något slags Noaks ark.
It must be the ship of some kind crazy known as ark.
SwedishVarför passar ett A4-ark ihop med kuvertet?
Why does a sheet of A4 fit into an envelope?
SwedishPå det här sättet kan du också skriva ut ark och papper i löpande bana som du själv har definierat eller som inte är kända för programmet.
This allows you to print user-defined formats or sheets and endless formats unknown to the program.
SwedishVi måste göra samma för ”Ark Royal”.
SwedishVälj skrivarfack för första arket i dialogrutan Skriv ut och för andra och följande ark i dialogrutan Format - Sida.
Select the tray for the first page in the Print dialog, for the second and following pages in the Format dialog - Page for these pages(s).
SwedishEn av dessa studier genomfördes under ledning av professor van Ark från universitetet i Groningen.
Madam President, first of all I should like to thank the honourable Members of the European Parliament, who have been very consistent in following this file.
SwedishArk Royal? i Medelhavet skall föra särskilt mycket gott med sig?
In all honesty, who expects a great deal of good to come from Her Majesty's ship 'Ark Royal'sailing up and down the Mediterranean?
SwedishArk Royal? i Medelhavet skall föra särskilt mycket gott med sig?
In all honesty, who expects a great deal of good to come from Her Majesty's ship 'Ark Royal' sailing up and down the Mediterranean?
SwedishDet är också viktigt eftersom vad vi har sett i USA är att sammanslagningarna sakta men säkert har rullat på, två och två som när djuren stiger ombord på Noaks ark.
It is also important because what we have seen in the US is that mergers have gone along like Noah's ark, two by two.
SwedishJag vädjar till David Cameron att ta sitt förnuft till fånga och ge respit till både fartyget ”HMS Ark Royal” och till åtminstone ett minimum av Harrier-flygplan.
I appeal to David Cameron to see sense and reprieve both the carrier HMS Ark Royal, and at least a minimum number of Harriers.

Synonymer (svenska) till "ark":

ark
Swedish