"aritmetisk" - Engelsk översättning

SV

"aritmetisk" på engelska

SV

aritmetisk {adjektiv}

volume_up
aritmetisk
aritmetisk
Vi ger en aritmetisk definition av prisstabilitet som inflationsnivåer under och nära 2 procent.
We give an arithmetical definition of price stability as inflation rates of below and close to 2%.
Man vill öka antalet åtgärder avsevärt inom en ekonomisk ram som knappt har en aritmetisk tillväxt.
An exponential increase in activities is expected within a financial framework which has seen hardly any arithmetical growth.
Detta innebär helt klart att vi måste återgå till diskussioner om kvantitet och storlekar och inte överväga aritmetisk reducering.
Certainly, this means that it is necessary to return to discussions on quantities and sizes and not to consider arithmetical reductions.

Användningsexempel för "aritmetisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDu kan bara ange ett värde om du har valt serietypen Aritmetisk, Geometrisk eller Datum.
Entries can only be made if linear, growth or date series types have been selected.
SwedishVi ger en aritmetisk definition av prisstabilitet som inflationsnivåer under och nära 2 procent.
We give an arithmetical definition of price stability as inflation rates of below and close to 2%.
SwedishBeräknar avskrivningen enligt den aritmetisk-degressiva metoden för en viss avskrivningsperiod.
Returns the depreciation of an asset for a specified period using the arithmetich-declining method.
SwedishOm det här alternativet är markerat, skapas en aritmetisk talserie på basis av angivet inkrement och maxvärdet.
Create a linear number series using the defined increment and end value.
SwedishMan vill öka antalet åtgärder avsevärt inom en ekonomisk ram som knappt har en aritmetisk tillväxt.
An exponential increase in activities is expected within a financial framework which has seen hardly any arithmetical growth.
SwedishDetta innebär helt klart att vi måste återgå till diskussioner om kvantitet och storlekar och inte överväga aritmetisk reducering.
Certainly, this means that it is necessary to return to discussions on quantities and sizes and not to consider arithmetical reductions.