SV

arisering {utrum}

volume_up
1. "nazistiskt koncept"
arisering
volume_up
Aryanization {substantiv} (Nazi concept)
EN

arises {verb}

volume_up
1. "third pers. sing. simple present"
arises (även: emerges)
The confusion arises because of the reference to financial markets.
Förvirringen uppstår på grund av hänvisningen till finansiella marknader.
Then pressure arises to mitigate measures and to permit more exclusions.
uppstår ett tryck för att mildra bestämmelserna och tillåta fler undantag.
The question which arises is why this constant preoccupation with immigrants?
Frågan som uppstår är varför man ständigt ägnar sig åt ämnet invandring.