"argumentera med" - Engelsk översättning

SV

"argumentera med" på engelska

SV

argumentera med {verb}

volume_up
argumentera med
Det är hur som helst ett nöje att argumentera med er, när det är verkliga problem det är fråga om.
In any event, it is a pleasure to argue with you, when we are dealing with the real issue.
Vi vill ha en kommission som vi kan argumentera med.
We want a Commission with which we can argue.
Jag misstänker att - om så vore fallet - jag i så fall blev tvungen att argumentera med revisionsrätten och med parlamentet.
I suspect that, if this were so, I would have to argue with the Court of Auditors and with Parliament.

Användningsexempel för "argumentera med" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är hur som helst ett nöje att argumentera med er, när det är verkliga problem det är fråga om.
In any event, it is a pleasure to argue with you, when we are dealing with the real issue.
SwedishJag skall börja med att argumentera för det första betänkandet, det som handlar om mervärdesskatt för den elektroniska handeln.
I will start by discussing the first of the reports, which relates to VAT on e-commerce.
SwedishVi vill ha en kommission som vi kan argumentera med.
We want a Commission with which we can argue.
SwedishJag misstänker att - om så vore fallet - jag i så fall blev tvungen att argumentera med revisionsrätten och med parlamentet.
I suspect that, if this were so, I would have to argue with the Court of Auditors and with Parliament.
SwedishVi får inte argumentera med nationalstatliga förtecken, utan när det gäller världspostavtalet måste vi argumentera som Europeisk union.
We must not use national arguments, but in the World Postal Union we must argue as a European Union.
SwedishEnligt min mening räcker det helt enkelt inte med att argumentera att utrikeshandelsavtal på sikt kommer att stimulera ekonomisk tillväxt.
It is just not good enough in my view to argue that FTAs will eventually stimulate economic growth.
SwedishVi fortsätter att argumentera med de ryska myndigheterna om alla de frågor som jag gång på gång har informerat detta parlament om.
We continue to argue with the Russian authorities on all these points as I have again and again informed this Parliament.
SwedishDet är hur som helst ett nöje att argumentera med er, när det är verkliga problem det är fråga om.
I assume that you will remain in the Commission and continue to be politically active, and perhaps we will have a little bit of time to argue with each other.
SwedishVi kan argumentera att med utsläppshandeln kan vi visa att det är möjligt att efterleva protokollet till en lägre kostnad.
Let us say that, with emissions trading, we will be able to demonstrate that it is possible to comply with Kyoto at less economic cost.
SwedishÄven jag tycker att det är roligt att argumentera om principer med mina ledamotskolleger från andra grupper, men EU behöver även konkreta resultat.
I, too, enjoy arguing principles with fellow Members from other groups, but Europe also needs tangible results.
SwedishArgumentera inte med dem.
SwedishJag vill börja med att påminna om Johann Wolfgang von Goethes ord om att det inte är någon idé att argumentera med en jordbävning.
(CS) Ladies and gentlemen, I would like to begin by recalling Johann Wolfgang von Goethe's words that there is no point arguing with an earthquake.
SwedishUnder sådana omständigheter kan vi argumentera med er, och ni bör argumentera med oss, men var uppriktiga mot oss, var ärliga mot oss, utan att kringgå frågorna!
Under such circumstances, we can argue with you, and you should argue with us, but be frank with us, be honest with us, without evading the issues!
SwedishJag förutsätter att ni blir kvar inom kommissionen och fortsätter att vara politiskt aktiv, och kanske kommer vi att finna tid att argumentera med varandra.
I assume that you will remain in the Commission and continue to be politically active, and perhaps we will have a little bit of time to argue with each other.
SwedishJag hävdar att vi liksom andra talare har sagt har absolut rätt att argumentera och måste argumentera med våra kongresskollegor, särskilt med dem i senaten.
I contend that we will have, as other speakers have said, the absolute right and need to argue with our Congressional colleagues, particularly those in the Senate.
SwedishUnder sådana omständigheter kan vi argumentera med er, och ni bör argumentera med oss, men var uppriktiga mot oss, var ärliga mot oss, utan att kringgå frågorna!
There are several I can see here, with whom I have been more than happy to argue, for they too were emotional, because there was sometimes rage and anger underlying their actions.
SwedishVi var tvungna att argumentera och brottas med många viktiga frågor men till sist kom vi fram till en fungerande kompromiss som innehåller många positiva delar.
We had to argue and wrestle over many important issues, but at the end of the day we came up with a workable compromise containing many elements that can generally be regarded as positive.

Liknande översättningar för "argumentera med" på engelska

argumentera verb
med substantiv
English
med preposition
English
med adverb
English
gå omkring med verb
English
köra med verb
English
komma fram med verb
English
fara med verb
English
komma upp med verb
English
åka med verb
English
orka med verb
English
ha något att göra med verb
English
bli av med verb
English