"argumentera för" - Engelsk översättning

SV

"argumentera för" på engelska

SV

argumentera för {verb}

volume_up
argumentera för
Det är därför jag har börjat argumentera för att oberoende experter borde anlitas.
This is why I have started to argue in favour of involving independent experts.
Jag vill dock argumentera för att vi skall följa föredragandens rekommendation.
I wish, however, to argue in favour of our following the rapporteur’s recommendation.
Jag skulle faktiskt vilja argumentera för att de nationella regeringarna borde ta initiativet.
Indeed, I would argue that national governments should be taking the initiative.

Användningsexempel för "argumentera för" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är därför jag har börjat argumentera för att oberoende experter borde anlitas.
This is why I have started to argue in favour of involving independent experts.
SwedishDärför måste man sluta argumentera för att jordbruksreformen inte får kosta något!
And we also have to stop arguing that agricultural reform must not cost anything!
SwedishJag vill faktiskt argumentera för en omröstning om resolutionen.
   Mr President, I would in fact like to put the case for a vote on the resolution.
SwedishJag vill dock argumentera för att vi skall följa föredragandens rekommendation.
I wish, however, to argue in favour of our following the rapporteur’s recommendation.
SwedishArgumentera inte för effektivare militära alternativ, utan endast för fredliga alternativ.
Do not argue for more effective military options, but only for peaceful solutions.
SwedishDet är att argumentera för ökade klyftor mellan de rikaste och de fattigaste.
It means arguing for widening the gap between the richest and poorest.
SwedishDet går inte att argumentera för en större budget så länge denna anakronism behålls.
The current system is unwieldy, even if it does add to the multinational nature of the EU.
SwedishJag skulle faktiskt vilja argumentera för att de nationella regeringarna borde ta initiativet.
Indeed, I would argue that national governments should be taking the initiative.
SwedishVi vill argumentera för att den rätta tidpunkten är nu och att det beslutet inte bör skjutas upp.
We would argue that now is the right time and that decision should not be delayed.
SwedishOm vi bara beslutsamt fortsätter att argumentera för vår uppfattning så kommer vi att lyckas.
It is my belief that through continued communication and resolve, we will be successful.
SwedishDet är klart att det finns olika möjligheter som man kan argumentera för.
Obviously, there are several options which people could argue for.
SwedishJag ville, för min del, argumentera för, och jag kommer att göra det.
I, for my part, wanted to come out in favour, and I am going to do so.
SwedishDet är ju lätt för oss att sitta här och argumentera som vi gör för en integration i världsekonomin.
It is all very well for us to argue as we do for integration into the world economy.
SwedishDet går inte att argumentera för en större budget så länge denna anakronism behålls.
It is not acceptable to argue in favour of a larger budget as long as this anachronism is maintained.
SwedishEuropeiska unionens ledare måste säga sitt, måste kunna argumentera för och försvara det vi gör.
European leaders have to speak out and advocate what we are doing and be able to defend it.
SwedishDu kan inte argumentera mot det, för det är vi som är klassificerare och vi har klassificerat den så.
You can't argue with it because we're the classifiers and we've classified it that way.
SwedishTrots att jag tekniskt sett skulle kunna argumentera för att alla högar är byggda av atomer.
Although, I might argue that, technically, every pile is atomic.
SwedishArbetsordningen är tydlig – där stadgas att en talare får argumentera för och en emot.
The Rules of Procedure are clear; they make provision for one speaker in favour and one speaker against.
SwedishRoth-Behrendt får ordet för att argumentera emot förslaget.
Mrs Roth-Behrendt will now speak to put the case against the request.
SwedishDet tycks inte finnas någon kollega som vill argumentera för förslaget.
No one appears to wish to argue in favour of the motion.

Liknande översättningar för "argumentera för" på engelska

argumentera verb
för substantiv
English
för preposition
för adverb
English
för konjunktion
English
för verb
English
dra för verb
English
ha utrymme för verb
English
ge uttryck för verb
English
komma för verb
English
gå i god för verb
English