SV

argumentation {utrum}

volume_up
Det är på grundval av denna argumentation som jag röstat för Van den Bos-betänkandet.
It is on the basis of this argumentation that I have voted in favour of the van den Bos report.
En detaljerad analys och argumentation i frågan finns exempelvis i kommissionens rapport EMU@10 från 2008.
Detailed analysis and argumentation on this matter can be found, for example, in the Commission's EMU@10 report of 2008.
EN

argumentation {substantiv}

volume_up
argumentation (även: argument, debate, discussion, dispute)
argumentation (även: argument, reasoning)
Mr President, I must say that I am able to accept this argumentation for all amendments with the exception of 15.
Jag måste säga att jag kan godta detta resonemang för alla ändringsförslag med undantag för nr 15.
In her argumentation, the rapporteur completely forgets the basic principle of Community legal intervention (whether from above or from below): the principle of subsidiarity.
Föredraganden glömmer i sitt resonemang helt och hållet den grundläggande principen om gemenskapsrättens medverkan (både uppåt och nedåt): Subsidiaritetsprincipen.
argumentation
It is on the basis of this argumentation that I have voted in favour of the van den Bos report.
Det är på grundval av denna argumentation som jag röstat för Van den Bos-betänkandet.
Detailed analysis and argumentation on this matter can be found, for example, in the Commission's EMU@10 report of 2008.
En detaljerad analys och argumentation i frågan finns exempelvis i kommissionens rapport EMU@10 från 2008.
argumentation

Användningsexempel för "argumentation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNi konstruerade en kvasijuridisk argumentation som inte är mer stabil än ett korthus.
You constructed a quasi-legal case that is no more stable than a house of cards.
SwedishVi har utifrån ovanstående argumentation valt att rösta nej till detta betänkande.
On the basis of this reasoning, we have chosen to vote against this report.
SwedishDärför är jag litet förvånad över den argumentation som vi får höra här.
I am therefore a little surprised by the argument which we are listening to here.
SwedishI det här skedet avstår jag från att kommentera hur allvarlig denna argumentation är.
At this point, I will refrain from commenting on the seriousness of this line of argument.
SwedishDen argumentation som jag då utvecklade är lätt att överföra till nutid.
Today, I can easily outline the argument that I put forward at that time.
SwedishNi konstruerade en kvasijuridisk argumentation som inte är mer stabil än ett korthus.
The US Congress has said that this is no good and has sent it back to the competent bodies.
SwedishDet är på grundval av denna argumentation som jag röstat för Van den Bos-betänkandet.
It is on the basis of this argumentation that I have voted in favour of the van den Bos report.
SwedishKänslomässigt håller jag med Flemming, och jag delar hennes argumentation.
In my heart, I am with Mrs Flemming, and I endorse her arguments.
SwedishPå denna punkt verkar den argumentation som förs i betänkandet mycket svag, rent av obefintlig.
The argument on this point that the report puts forward is very weak, even non-existent.
SwedishDetta parlament har alltid förkastat varje etnisk argumentation.
This Parliament has always rejected ethnically-based lines of reasoning.
SwedishVi har utifrån ovanstående argumentation valt att rösta nej vid slutomröstningen om betänkandet.
On the basis of the above arguments, we have chosen to vote against the report in the final vote.
SwedishVarför har så många ungdomar givit upp hoppet om att kunna påverka besluten genom argumentation?
Why have so many young people given up hope of being able to affect decisions by using arguments?
SwedishMen deras protest sopades undan med baksidan av handen och med en förhastad teknokratisk argumentation.
But their protests were rejected summarily, in the name of an overhasty technocratic argument.
SwedishVi har utifrån ovanstående argumentation röstat nej.
On the basis of the above arguments, we have voted against the report.
Swedish(DA) Jag hade förväntat mig förståelse för min argumentation.
I had expected some understanding for my line of argument.
SwedishDet är inte heller på den nivån vi bör föra en argumentation.
That is not the level at which we should be arguing either.
SwedishJag menar att den typen av argumentation är direkt osaklig.
I think that this type of argument is completely irrelevant.
SwedishMen kommissionens skruvade argumentation går något längre än så.
But the Commission's spin goes a bit further than that.
SwedishRent ekonomiskt stämmer nog denna argumentation.
This argument is probably right from a purely economic point of view.
SwedishKommissionen höll med om vår argumentation härvidlag.
In Parliament we have adopted and recommended various measures.