"argument mot" - Engelsk översättning

SV

"argument mot" på engelska

SV

argument mot {neutrum}

volume_up
argument mot
Detta kriterium får inte användas som ett argument mot att ingå avtal.
This criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
Det finns ett annat argument mot att hjälpa företag att omlokalisera sin verksamhet.
There is another argument against helping firms to relocate.
Bara det är ett argument mot detta barbariska straff.
That alone is an argument against this barbaric form of punishment.

Användningsexempel för "argument mot" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag skulle vilja ge tre korta argument mot uppskjutande.
Mr President, I should like to make three brief points against postponement.
SwedishDet finns många argument mot att avbryta beviljandet av stöd så snabbt.
There are several arguments against such a rapid discontinuation of subsidies.
SwedishÄn en gång kommer vi dock att höra en massa argument mot en överenskommelse.
Once again, however, we will hear a whole host of reasons for not wanting an agreement.
SwedishDetta kriterium får inte användas som ett argument mot att ingå avtal.
This criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
SwedishMan har inte lyssnat på några argument mot det sedan Maastrichtfördraget.
No arguments against it have been listened to since the Maastricht Treaty.
SwedishDe som motsätter sig förslaget har inte lagt fram några starka argument mot det.
Those opposed have not presented any salient arguments against it.
SwedishMan kan inte invända mot detta argument eller mot marknadsradikalers inställning.
It is not possible to say anything against this argument or against the attitude of market radicals.
SwedishDet finns många argument mot dessa sätt att hantera rättvisa.
Many arguments exist against the use of this means of administering justice.
SwedishDet finns ett annat argument mot att hjälpa företag att omlokalisera sin verksamhet.
There is another argument against helping firms to relocate.
SwedishJu mer trovärdiga vi själva är, desto starkare blir också våra argument mot USA.
The more credible we ourselves are, the stronger our arguments will be in relation to the United States.
SwedishEtt annat argument mot Bolkesteins förslag är den orättvisa som det medför i Europa.
A second argument against Mr Bolkestein's proposal is the inequality which it creates within Europe.
SwedishVi måste reagera offensivt och med argument mot radikala personer såväl från höger som från vänster.
We must take up a reasoned offensive against radicals on both the right and the left.
SwedishEtt annat argument mot Bolkesteins förslag är den orättvisa som det medför i Europa.
A second argument against Mr Bolkestein' s proposal is the inequality which it creates within Europe.
SwedishDetta var ett av hans många argument mot dödsstraffet.
This was one of a whole series of his arguments against the death penalty.
Swedish. ~~~ Det finns många argument mot det.
So, for better or for worse, aquaculture, fish farming, is going to be a part of our future.
SwedishMitt intryck just nu är att många kritiker håller på att få slut på argument mot Acta-avtalet.
My impression at the moment is that many critics are running out of arguments against the ACTA agreement.
SwedishBara det är ett argument mot detta barbariska straff.
That alone is an argument against this barbaric form of punishment.
SwedishVilka är de rättsliga argumenten mot eventuella argument om ”grön protektionism” från EU:s sida?
What are the legal arguments against possible allegations of ‘green protectionism’ on the part of the EU?
SwedishJag tror inte att någon kan framföra några logiska argument mot detta.
I believe that nobody can rationally oppose this.
SwedishExistensen av olika serotyper av mul- och klövsjukeviruset är ett argument mot förebyggande vaccinering.
The existence of various serotypes of the FMD virus is an argument against preventive vaccination.

Liknande översättningar för "argument mot" på engelska

argument substantiv
mot preposition
mot adverb
English
mot adjektiv
English
mot
English
gå till anfall mot verb
English
ligga mot verb
English
vräka mot verb
English