"Argo" - Engelsk översättning

SV

"Argo" på engelska

volume_up
Argo {egenn.}
EN
EN
EN
EN

"Argo" på svenska

volume_up
Argo {egenn.}
SV
SV

Argo {egennamn}

volume_up
1. mytologi
Argo
För det första är Argo ett program för administrativt samarbete.
First of all, ARGO is a programme for administrative cooperation.
Argo kan inte heller enbart vara ett samarbete mellan nationella byråkratier.
In addition, ARGO cannot simply be a case of collaboration by national bureaucracies.
Genomförandet av Argo kan inte enbart vara något för de nationella offentliga förvaltningsorganen.
The implementation of ARGO cannot only be a task of national government offices.
EN

Argo {egennamn}

volume_up
1. mytologi
Argo
First of all, ARGO is a programme for administrative cooperation.
För det första är Argo ett program för administrativt samarbete.
In addition, ARGO cannot simply be a case of collaboration by national bureaucracies.
Argo kan inte heller enbart vara ett samarbete mellan nationella byråkratier.
The implementation of ARGO cannot only be a task of national government offices.
Genomförandet av Argo kan inte enbart vara något för de nationella offentliga förvaltningsorganen.

Användningsexempel för "Argo" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishArgo kan inte heller enbart vara ett samarbete mellan nationella byråkratier.
In addition, ARGO cannot simply be a case of collaboration by national bureaucracies.
SwedishGenomförandet av Argo kan inte enbart vara något för de nationella offentliga förvaltningsorganen.
The implementation of ARGO cannot only be a task of national government offices.
SwedishFörslaget om handlingsprogrammet Argo räcker inte till på de avgörande punkterna.
Mr President, the proposal for the ARGO action programme falls short on crucial points.
SwedishÄmnet för Argo-förslaget är mycket intressant.
Mr President, the topic of the ARGO proposal is a very interesting one.
SwedishFör det första är Argo ett program för administrativt samarbete.
First of all, ARGO is a programme for administrative cooperation.
SwedishJag välkomnar handlingsprogrammet Argo.
Mr President, I greatly welcome the ARGO action programme.
SwedishDetta måste betonas starkt, för via kommissionen kan även andra kopplas in för att Argo skall bli lyckat.
This must be emphatically underscored for, via the Commission, others too can share in the success of ARGO.
SwedishDe planerade ändringarna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet motsvarar också målen i handlingsprogrammet Argo.
The planned amendments to the Convention implementing the Schengen Agreement are also in line with the ARGO programme's objectives.
SwedishI dag talar vi om programmet Argo vars slutgiltiga syfte är att en enhetlig behandling av tredje landsmedborgare skall garanteras.
Today we are debating the ARGO programme, the ultimate aim of which is to provide a guarantee of homogenous treatment for third-country nationals.
SwedishDessa två verksamheter under 2002 finansierades av programmet Argo, och man har redan presenterat nya åtgärder för operativt samarbete under 2003.
These two operations were, in 2002, funded by the ARGO Programme and new actions for operational cooperation have already been presented for 2003.
SwedishÄven om det inte är en nyhet - eftersom det är en fortsättning med nya vinklingar på det tidigare programmet Odysseus - är programmet Argo en nyckelfaktor.
Although it is not an innovation - since it continues the previous Odysseus programme, with certain new approaches - the ARGO programme is a key element.
SwedishDet är exempelvis mycket underligt att icke-statliga organisationer osv. fick en chans i det så framgångsrika Odysseus men inte i uppföljaren Argo.
It is, for example, very odd that in the case of the enormously successful Odysseus, NGOs etc were able to contribute, but not in the case of its successor, ARGO.
SwedishI Argo förutses nya typer av åtgärder, såsom bättre metoder, tekniker för insamling, analys och spridning av information, åtgärder i tredje land.
ARGO envisages new forms of action such as the definition of better practices, techniques for collating, analysing and disseminating information and actions in third countries.
SwedishJag skulle vilja betona vikten av programmet Argo för att stödja gränskontrolloperationer som utförs gemensamt av medlemsstater; detta får ytterligare 15 miljoner euro.
I would like to stress the importance of the ARGO programme in support of frontier control operations carried out jointly by the Member States; this is given an extra EUR 15 million.
SwedishI detta direktiv talas det också om Argo och Odysseus: två program med samma syfte, far och son, program som lyckligtvis på ett mycket bra sätt förenar laglighet med stränghet.
This directive also refers to ARGO and Odysseus: two programmes, father and son, with the same goal, programmes which combine - successfully I am glad to say - legality with a rigorous approach.