"areal" - Engelsk översättning

SV

"areal" på engelska

SV

areal {utrum}

volume_up
1. allmänt
areal
Sedan 1985 har vi sett en betydande ökning av antalet jordbruksanläggningar och areal som används för ekologiskt jordbruk.
Since 1985, we have witnessed a significant increase in the number of agricultural holdings and acreage devoted to organic farming.
2. "yta, område"
areal (även: area)
volume_up
area {substantiv} (surface, extent of space)
Algarve var den region som drabbades hårdast, då 40 procent av dess totala areal eldhärjades.
The Algarve was the worst hit area, with 40 % of its total area burnt.
Algarve var den region som drabbades hårdast, då 40 procent av dess totala areal eldhärjades.
The Algarve was the worst hit area, with 40% of its total area burnt.
Det finns i förslaget betalningar i förhållande till areal.
There is merit in the proposal for area payments.

Användningsexempel för "areal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag skulle också vilja veta hur stor areal obrukad åkerjord det fortfarande finns i Europa.
I am also interested to see how much untilled arable land there still is in Europe.
SwedishDärför anser jag att skogsägare ska få direkt betalning per areal.
This is why I think that forest owners should be given a direct payment per area.
SwedishDärför bör just sådan areal tas med i övervägandena kring förnybara energislag.
These areas should therefore be particularly included in the consideration of renewable energy.
SwedishDe skall bedömas mot bakgrund av förslaget om areal för markuttag.
They should be judged in the context of the proposal concerning the set-aside rate.
Swedish. - (PT) Skogar och trädbevuxen mark täcker över 42 procent av EU:s areal.
Forests and wooded land cover more than 42% of the EU's area.
Swedish. - (PT) Skogar och trädbevuxen mark täcker i nuläget över 42 procent av EU:s areal.
Forests and wooded land currently cover more than 42% of the EU's area.
SwedishStriden gäller dock ofta vad som menas med en dåligt areal.
Often, however, the only question is how to decide which are the poorer areas.
SwedishAlgarve var den region som drabbades hårdast, då 40 procent av dess totala areal eldhärjades.
The Algarve was the worst hit area, with 40 % of its total area burnt.
SwedishAlgarve var den region som drabbades hårdast, då 40 procent av dess totala areal eldhärjades.
The Algarve was the worst hit area, with 40% of its total area burnt.
SwedishÅkrarna täcks av snö under april månad oavsett om gårdens areal är 30 eller 200 hektar.
The fields are covered in snow in April, whether they are thirty or two hundred hectares in size.
Swedish. - (IT) Fyrtiotvå procent av hela EU:s areal täcks av skogar och trädbevuxen mark.
Forty-two per cent of the entire area of the European Union is covered in forests and woodland.
Swedish. - (FR) Över 42 procent av unionens areal täcks av skog.
More than 42% of the territory of the Union is covered by forest.
SwedishRyssland kontrollerar militärt knappt hälften av Tjetjeniens areal och avancerar systematiskt.
Militarily, Russia controls just under half the Chechen territory, and is advancing systematically.
SwedishNågot som kan kritiseras är att regionernas areal inte ha använts som statistisk grund.
One cause for criticism is the fact that the land area of regions has not been used as a basis for statistics.
SwedishUttag av areal har frusits, mjölkkvoterna har ökats och tullavgifterna på spannmål har slopats.
Set-aside has been frozen, milk quotas have been increased and customs duty on cereals has been abolished.
SwedishVi kanske har en ganska stor areal, men vi har inga gränser.
We may have a great deal of land, but we have no borders.
SwedishFör att få miljöcertifiering måste skogsägarna elda en viss areal per år.
To obtain environmental certification, the owners of the forests have to burn down a certain area of them each year.
SwedishDet är någon slags areal manöver som jag aldrig sett förrut.
It's some type of aerial maneuver I've never seen before.
SwedishSkogen täcker 42 procent av landsbygdens areal, men motsvarar bara 1 procent av den gemensamma jordbruksbudgeten.
Forests account for 42% of the countryside, but only 1% of the CAP.
SwedishDet finns i förslaget betalningar i förhållande till areal.
There is merit in the proposal for area payments.

Synonymer (svenska) till "areal":

areal
Swedish