"area" - Engelsk översättning

SV

"area" på engelska

EN
EN

"area" på svenska

volume_up
area {substantiv}
volume_up
area code {substantiv}
SV

area {utrum}

volume_up
1. "yta, område"
area (även: areal)
volume_up
area {substantiv} (surface, extent of space)
Dessa parker ingår i programmet Protected Area Network (PAN).
These parks are part of the Protected Area Network (PAN).
The KEE Toolbox consists of methods and tools related to the Knowledge Enabled Engineering area.
The KEE Toolbox consists of methods and tools related to the Knowledge Enabled Engineering area.
På engelska brukar vi tala om Single Euro Payments Area.
In English this is called the Single Euro Payments Area.
EN

area {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The EU is removing Europeans’ national self-determination in area after area.
EU tar ifrån Europas medborgare deras nationella självbestämmande på område efter område.
   .A free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
. – Ett frihandelsområde är ett område utan hinder, framför allt tullhinder.
In area after area, we are now obtaining common minimum regulations for the Member States.
område efter område får vi nu gemensamma minimiregler för medlemsländerna.
In this area, according to the World Bank's classification, Lithuania ranks 59th in the world.
Enligt Världsbankens klassificering ligger Litauen på 59:e plats i världen i detta avseende.
Inom detta område finns det inte plats för terrorismen.
The whole internal market area has fallen into place.
Hela inremarknadsområdet har fallit på plats.
Choose the Area command to assign a color or pattern to the area inside the rectangle.
Välj Yta för att ge rektangelns yta en annan färg.
Define if an area is to be transparent and the intensity of this transparency.
Här definierar du om en yta ska visas transparent och med vilken intensitet det ska göras.
In order to change the colors shown, choose Format - Area and select the Colors tab.
Du kan ändra färgerna som visas genom att välja Format - Yta... och klicka på fliken Färger.
At the same time, farm areas increased 65 % and the number of cows per farm 30 %.
Samtidigt ökade gårdarnas storlek med 65 procent och antalet kor per gård med 30 procent.
At the same time, farm areas increased 65% and the number of cows per farm 30%.
Samtidigt ökade gårdarnas storlek med 65 procent och antalet kor per gård med 30 procent.
It was not uncommon for farmers – and these are not large farms – to have lost 150 animals per farm in the area around the industry.
Det var inte ovanligt att jordbrukare – och detta är inga stora gårdar – förlorade 150 djur per gård i området i närheten av fabriken.
97% of opium production in 1999 is in areas under Taleban control and the number of Afghan districts where it is grown has risen from 73 to 104.
Antalet afghanska distrikt med opiumodlingar har ökat från 73 till 104.
area (även: block, hand, quarter, square)
Patrullerar erat kvarter på fredagar....
In Europe, it is no longer possible for the elderly to set foot out of doors, not only at night but during the day as well in some areas.
I Europa kan de äldre inte längre gå ut, inte bara på kvällen, utan också på dagen i vissa kvarter.
This has happened in my own area in Ireland South, where Dell has announced layoffs of 1 900 of its staff at its factory in Limerick.
Detta har hänt i min egen trakt i södra Irland där Dell har varslat 1 900 anställda i sin fabrik i Limerick.
And in their area they had a lot of shops and restaurants that were producing lots of food, cardboard and plastic waste.
I deras trakter fanns det mängder med affärer och restauranger som producerade stora mängder mat, kartong och plastavfall.
A nuclear power station requires a range of security measures, and it is possible that a whole area may no longer be habitable if an accident occurs.
Ett kärnkraftverk behöver ett stort antal säkerhetsåtgärder, och det kan inträffa att en hel trakt inte längre är beboelig när en olycka inträffar där.
2. "surface, extent of space"
area
volume_up
area {utr.} (yta, område)
These parks are part of the Protected Area Network (PAN).
Dessa parker ingår i programmet Protected Area Network (PAN).
The KEE Toolbox consists of methods and tools related to the Knowledge Enabled Engineering area.
The KEE Toolbox consists of methods and tools related to the Knowledge Enabled Engineering area.
In English this is called the Single Euro Payments Area.
På engelska brukar vi tala om Single Euro Payments Area.
area
volume_up
areal {utr.} (yta, område)
The Algarve was the worst hit area, with 40 % of its total area burnt.
Algarve var den region som drabbades hårdast, då 40 procent av dess totala areal eldhärjades.
The Algarve was the worst hit area, with 40% of its total area burnt.
Algarve var den region som drabbades hårdast, då 40 procent av dess totala areal eldhärjades.
There is merit in the proposal for area payments.
Det finns i förslaget betalningar i förhållande till areal.

Användningsexempel för "area" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet finns även några oroande aspekter i FTAA-processen (Free Trade Area of the Americas).
Certain aspects of the FTAA (Free Trade Area of America) process are also giving cause for concern.
SwedishThe KEE Toolbox consists of methods and tools related to the Knowledge Enabled Engineering area.
The KEE Toolbox consists of methods and tools related to the Knowledge Enabled Engineering area.
SwedishDessa parker ingår i programmet Protected Area Network (PAN).
These parks are part of the Protected Area Network (PAN).
SwedishPå engelska brukar vi tala om Single Euro Payments Area.
In English this is called the Single Euro Payments Area.
SwedishJag avser PAN [Protected Area Network] Parks Foundation, vars mål är att utveckla den hållbara turismen inom dessa landområden.
I refer to the PAN Parks Foundation, whose aim it is to develop sustainable tourism in those lands.
SwedishThe collaboration started in early 1997 via a teaching exchange in the area of Electrical Engineering during 1997-1998.
The collaboration started in early 1997 via a teaching exchange in the area of Electrical Engineering during 1997-1998.
SwedishIrish Central Border Area Network (ICBAN), ett av de finansieringsorgan som har funnits med längst, har genom sin sammansättning hamnat i obalans.
ICBAN – one of the longest established funding bodies has through its make-up become unbalanced.
SwedishDärför har jag som föredragande ett antal frågor angående ert förslag om att inrätta en "Transatlantic Common Aviation Area".
This is why I, as rapporteur, have a few questions with regard to your proposal to establish this common transatlantic air space.
SwedishDevelopment Area Research and Entrepreneurship (DARE) är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.
Development Area Research and Entrepreneurship (DARE) is an innovative project at Luleå University of Technology and Umeå University.
SwedishFör det tredje måste det klargöras att out-of-area -insatser bör ske med största hänsynstagande och bara med FN: s eller OSSE: s skydd.
Thirdly, it must be quite clear that 'out-of-area' actions should be carried out with the greatest care and only under the aegis of the United Nations or the OSCE.
SwedishFör det tredje måste det klargöras att out-of-area -insatser bör ske med största hänsynstagande och bara med FN: s eller OSSE: s skydd.
Thirdly, it must be quite clear that 'out-of-area ' actions should be carried out with the greatest care and only under the aegis of the United Nations or the OSCE.
SwedishDet befintliga GNSS-systemet får då och jag citerar: " kompletterande möjligheter till avståndsbedömning med satelliter, integritet och wide-area -information för användare ".
The current GNSS system will be given additional capabilities for geographical positioning with satellites, integrity and wide-area information for its users.
SwedishNär man som dansk ser ut över Östersjön, så förstår man att detta hav i allt högre grad bidrar till att binda samman länderna vid Östersjön i en Baltic Area Corporation.
- Mr President, ladies and gentlemen, when a Dane looks at the Baltic, it is clear how the sea is increasingly binding the Baltic states into a Baltic Area Corporation.
SwedishNär man som dansk ser ut över Östersjön, så förstår man att detta hav i allt högre grad bidrar till att binda samman länderna vid Östersjön i en Baltic Area Corporation .
(DA) - Mr President, ladies and gentlemen, when a Dane looks at the Baltic, it is clear how the sea is increasingly binding the Baltic states into a Baltic Area Corporation .
SwedishJag vill be både kommissionen och rådet att analysera en undersökning som gjorts vid University of Manchester med titeln ” Sustainable Impact Assessment Study of the Euromed Free-Trade Area ”.
However I wish to remain focused on our theme and I wish to talk as a member of the Economic Commission of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly.
SwedishECB och EU-kommissionen samverkar för att skapa ett gemensamt eurobetalningsområde (Sepa, Single Euro Payments Area) för att ge ännu fler tillgång till effektivare och billigare betalningar.
The ECB and the European Commission are working jointly to create a Single Euro Payments Area (SEPA) to extend the benefits of more efficient and cheaper payments.
SwedishI Grekland, till exempel, har en sådan administrativ enhet (ett län) en area på 2 950 kvadratmeter, i Portugal 3 162 kvadratmeter och i Tyskland bara 758 kvadratmeter.
For example, this sort of administrative division (prefecture) has a surface area of 2,950 square metres in Greece, 3,162 square metres in Portugal and a mere 758 square metres in Germany.
SwedishMålet måste vara en single payment area där samma villkor är knutna till gränsöverskridande betalningar och där kostnaderna sammanfaller med dem som gäller för inrikes transaktioner.
The objective must be to establish one single payment area, where cross-border payments are subject to the same conditions and accompanied by the same costs as domestic transactions.
SwedishExtensive research efforts have mostly been focused on understanding the phenomenon of fire-induced thermal spalling of concrete, without noticing the area of fire-induced spalling of rock.
Extensive research efforts have mostly been focused on understanding the phenomenon of fire-induced thermal spalling of concrete, without noticing the area of fire-induced spalling of rock.
SwedishCAMM is established at Luleå University of Technology based on strategic funds from the Swedish government within the strategic area Sustainable use of natural resources: mining and minerals.
CAMM is established at Luleå University of Technology based on strategic funds from the Swedish government within the strategic area Sustainable use of natural resources: mining and minerals.

Synonymer (svenska) till "area":

area
Swedish

Synonymer (engelska) till "area":

area