"Archie" - Engelsk översättning

SV

"Archie" på engelska

EN
EN

"Archie" på svenska

SV
SV

Archie {egennamn}

volume_up
Archie
Och Archie Cochrane förstod det här lika väl som någon.
And Archie Cochrane understood this as well as anybody.
Archie delar männen under sin vård så gott han kan i två lika stora grupper.
So Archie splits the men under his care as best he can into two equal groups.
Trots allt lyckades Archie få tillåtelse att göra det.
Nevertheless, Archie managed to get permission to do this.
EN

Archie {egennamn}

volume_up
Archie
And Archie Cochrane understood this as well as anybody.
Och Archie Cochrane förstod det här lika väl som någon.
So Archie splits the men under his care as best he can into two equal groups.
Archie delar männen under sin vård så gott han kan i två lika stora grupper.
Nevertheless, Archie managed to get permission to do this.
Trots allt lyckades Archie få tillåtelse att göra det.

Användningsexempel för "Archie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishArchie delar männen under sin vård så gott han kan i två lika stora grupper.
So Archie splits the men under his care as best he can into two equal groups.
SwedishOch Archie Cochrane, som lägerdoktor, var en av de första att gå in för att städa upp.
And Archie Cochrane, as the camp doctor, was one of the first men in to clear up the mess.
SwedishOch en sak till: Archie led själv av den här sjukdomen.
And one more thing: Archie was suffering from this illness himself.
SwedishArchie var doktor. ~~~ Så han umgicks mycket med doktorer.
Now Archie was a doctor, so he hung around with doctors a lot.
SwedishTrots allt lyckades Archie få tillåtelse att göra det.
Nevertheless, Archie managed to get permission to do this.
SwedishOch Archie Cochrane förstod det här lika väl som någon.
And Archie Cochrane understood this as well as anybody.
SwedishDet är under Andra världskriget, i ett tyskt fångläger, och denna man, Archie Cochrane, är krigsfånge och läkare, och han har ett problem.
And this man, Archie Cochrane, is a prisoner of war and a doctor, and he has a problem.
SwedishMen Archie Cochrane var en resursrik person.
But Archie Cochrane was a resourceful person.
SwedishDet blev uppror, och alla doktorerna dunkade nävarna i bordet och sade "Vi har alltid sagt att du var oetisk, Archie.
And there's this uproar, and all the doctors start pounding the table and saying, "We always said you were unethical, Archie.
SwedishJag berättar inte den här berättelsen för att jag tycker att Archie Cochrane är en snubbe, trots att Archie Cochrane är en snubbe.
Now I'm not telling you this story because I think Archie Cochrane is a dude, although Archie Cochrane is a dude.
SwedishProblemet är att hans patienter lider av en smärtsam och försvagande sjukdom som Archie inte riktigt förstår.
The problem is that the men under his care are suffering from an excruciating and debilitating condition that Archie doesn't really understand.
SwedishMen en ung tysk doktor plockar upp Archie Cochranes övningsbok och säger till sina kollegor, "Dessa bevis är obestridliga.
But a young German doctor picks up Archie Cochrane's exercise book and says to his colleagues, "This evidence is incontrovertible.
SwedishArchie, trevligt att träffas.
SwedishArchie McGovern, ägare...
SwedishArchie lät det dö ut.
SwedishFörlåt, Archie.