"arbetsverktyg" - Engelsk översättning

SV

"arbetsverktyg" på engelska

SV

arbetsverktyg {neutrum}

volume_up
arbetsverktyg

Användningsexempel för "arbetsverktyg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen här enheten är dessutom ett mycket effektivt arbetsverktyg som nyligen moderniserats.
Not only that, but this is a very high-performance unit, which has just been modernized.
SwedishDetta förslag ger skattemyndigheterna fler arbetsverktyg.
This proposal adds to the existing tools available to tax administrations.
SwedishMan måste först och främst komma ihåg att drivgarnet är ett arbetsverktyg som är livsviktigt för många fiskekollektiv i Europa.
First of all we must remember that the driftnet is a vital piece of working equipment for many fishing communities in Europe.
SwedishDessa stora riktlinjer för ekonomisk politik är hittills vårt huvudsakliga analys- och arbetsverktyg för att organisera denna samordning av den ekonomiska politiken.
These broad economic guidelines are still our primary analytical and working tools for arranging the coordination of economic policies.
SwedishDessutom kommer det att vara ett bra arbetsverktyg.
Ladies and gentlemen, I invite you to adopt, not a perfect report, but a very honourable report of which we can be proud, and which will be a good working tool.
SwedishVi måste anstränga oss ännu mer för att optimera våra arbetsverktyg, hur vi hanterar informationsverktygen, kostnaderna för dataöverföring och slutligen vår politik för humankapitalet.
We must make even greater efforts to optimise our working tools, the management of information tools, the costs related to data transmission and, finally, our human resources policy.