"arbetsvecka" - Engelsk översättning

SV

"arbetsvecka" på engelska

SV

arbetsvecka {utrum}

volume_up
arbetsvecka
Den anställda är fri att välja mellan en lång arbetsvecka eller inget arbete alls.
The employee is free to choose between a long working week and having a job at all.
När allt kommer omkring är ministrarna eniga om en arbetsvecka på maximalt 48 timmar i EU.
After all, the ministers agree on a 48-hour maximum working week in the EU.
För det tredje bör perioden för beräkning av en genomsnittlig arbetsvecka fortfarande vara fyra månader.
Firstly, the maximum working week should not exceed 48 hours, including overtime.
arbetsvecka

Användningsexempel för "arbetsvecka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen anställda är fri att välja mellan en lång arbetsvecka eller inget arbete alls.
The employee is free to choose between a long working week and having a job at all.
SwedishNär allt kommer omkring är ministrarna eniga om en arbetsvecka på maximalt 48 timmar i EU.
After all, the ministers agree on a 48-hour maximum working week in the EU.
SwedishFör det tredje bör perioden för beräkning av en genomsnittlig arbetsvecka fortfarande vara fyra månader.
Firstly, the maximum working week should not exceed 48 hours, including overtime.
SwedishÖnskemålet att utvidga bruket om 60 eller 65 timmars arbetsvecka stämmer illa med sociala framsteg.
It is without any hesitation whatsoever that I endorse the text presented by Mr Cercas.
SwedishSlovenien föreslog en arbetsvecka på 65 timmar och senare 70 timmar.
Slovenia suggested a 65-hour working week and then 70 hours.
Swedish35 timmars arbetsvecka är inte tillräckligt för att vinna valet, eller för att få en ordentlig socialpolitik.
The 35-hour week is not enough to win the elections, or to have a genuine social policy.
SwedishÖnskemålet att utvidga bruket om 60 eller 65 timmars arbetsvecka stämmer illa med sociala framsteg.
The desire to extend the practice of 60 or 65 hours of working time is at odds with social progress.
SwedishMåste vi förändra vårt beslut om en kortare arbetsvecka?
Will we have to reverse our decision on a shorter working week?
SwedishFör det tredje bör perioden för beräkning av en genomsnittlig arbetsvecka fortfarande vara fyra månader.
Thirdly, the reference period for calculating the average working week should continue to be four months.
SwedishDet skulle därför vara rena katastrofen om gränsen på 48 timmars arbetsvecka skulle gälla även för dem.
It would therefore be nothing less than a catastrophe if a 48 hour working week limit should also apply to them.
SwedishHärmed har vi avklarat föredragningslistan för denna arbetsvecka.
SwedishMålet bör på litet längre sikt vara 30-timmars arbetsvecka och redan nu en arbetsvecka på 35 timmar.
In the slightly longer term our aim should be a 30-hour working week, and our aim now should be a working week of 35 hours.
SwedishJag anser att det är bra att vi håller den här debatten under det nya parlamentets första arbetsvecka.
(DE) Mr President, I think it is good that we are having this debate in the first week of the new Parliament.
SwedishDe lyckas inte konkurrera och arbetstillfällen försvinner, vilket är anledningen till varför Frankrike övergav sin arbetsvecka på 35 timmar.
They fail to compete and jobs are lost, which is why France abandoned its 35-hour working week.
SwedishEuropaparlamentet intog en tydlig och meningsfull ståndpunkt genom att avvisa möjligheten till 65 timmars arbetsvecka.
The European Parliament adopted a clear and meaningful position by rejecting the possibility of a 65-hour working week.
SwedishUnga skapare har till och med lyckats patentera den 35-timmars arbetsvecka som infördes av den förra regeringen i mitt land.
Young creators have even managed to patent the 35-hour working week imposed by the previous government of my country.
SwedishJag använder det uttrycket eftersom ni, herr ordförande, använde uttrycket "arbetsmönster" snarare än "en kortare arbetsvecka" .
I use that phrase because you, Mr President, used the phrase 'work patterns' rather than 'a shorter working week' .
SwedishFör 40 miljarder skulle 2 miljoner lönearbetare i samma land kunna gå över till 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.
For SEK 40 billion, two million Swedish workers could go over to a 35-hour working week and still receive the same wages.
SwedishJag använder det uttrycket eftersom ni, herr ordförande, använde uttrycket " arbetsmönster " snarare än " en kortare arbetsvecka ".
I use that phrase because you, Mr President, used the phrase 'work patterns ' rather than 'a shorter working week '.
SwedishJag vill understryka att det gällande direktivet ger möjlighet till 78 timmars arbetsvecka, en lösning som inte gynnar någon.
I would like to stress that the Directive currently in force permits a 78 hour working week, a solution that benefits no one.