"arbetsuppgifter" - Engelsk översättning

SV

"arbetsuppgifter" på engelska

SV

arbetsuppgifter {pluralis}

volume_up
arbetsuppgifter

Användningsexempel för "arbetsuppgifter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTjänstemännen inom EU:s institutioner är starkt engagerade i sina arbetsuppgifter.
The civil servants who work for the European institutions are dedicated to their tasks.
SwedishI framtiden bör kommissionen inte få allt fler arbetsuppgifter, utan i stället färre.
In future, the number of tasks assigned to the Commission should be reduced.
SwedishTjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
SwedishNEJ - För vissa arbetsuppgifter kan det dock krävas grundläggande språkkunskaper.
NO - Unless a basic knowledge is specifically required for the tasks that need to be done.
SwedishParlamentets nuvarande text har förtydligat byråns mål och arbetsuppgifter.
The present text from Parliament has clarified the objectives and tasks of the Agency.
SwedishDeras arbetsuppgifter har förändrats och blivit allt viktigare efter den 11 september.
Their working duties have changed and become increasingly important in the wake of 9/11.
SwedishUnder praktiken får du tillfälle att testa dina kunskaper i ingenjörsmässiga arbetsuppgifter.
In practice, you get the opportunity to test your knowledge of engineering tasks.
SwedishParlamentets nuvarande text har förtydligat byråns mål och arbetsuppgifter.
I want to thank Parliament for the support it has given the Commission.
SwedishEn sjukgymnast har varierande och fria arbetsuppgifter, det blir inte tråkigt.
A physiotherapist has varied and free work, it does not get boring.
SwedishKommer ni att lägga till det i vår revisionsarbetskommittés arbetsuppgifter?
Will you be adding that into your audit progress committee' s work?
SwedishKommer ni att lägga till det i vår revisionsarbetskommittés arbetsuppgifter?
Will you be adding that into your audit progress committee's work?
SwedishTill följd av Lissabonfördraget har vi nu fått ytterligare arbetsuppgifter.
As a result of the Treaty of Lisbon, we now have additional tasks.
SwedishProdi påpekade att han vill avskaffa ett antal arbetsuppgifter.
Mr Prodi has pointed out that he would like to give up a few of his responsibilities.
SwedishDessa saker måste ses över tillsammans med en koncentration av arbetsuppgifter samt handling.
These matters must be reviewed, the number of tasks selectively reduced, and action taken.
SwedishObservatoriet brukar utföra de arbetsuppgifter som Eurostat inte kan.
The observatory is used to perform those tasks that Eurostat cannot.
SwedishAtt driva ett företag är ett stort ansvar och en företagare har många olika arbetsuppgifter.
Managing a business implies significant responsibilities and tasks.
SwedishDet utmynnade i en mängd arbetsuppgifter för alla de kommande månaderna.
It left everyone with an in-tray of work for the coming months.
SwedishVi har en demokratiskt plikt att vara här och utföra våra arbetsuppgifter.
We have a democratic duty to be here and perform our duties.
SwedishJag anser att det finns arbetsuppgifter för oss även i detta avseende.
I think that there is work for us to do in this regard as well.
SwedishJag önskar honom lycka till i utövandet av sina arbetsuppgifter.
I would like to wish him every success in performing the duties which are entrusted to him.

Synonymer (svenska) till "arbetsuppgift":

arbetsuppgift