"arbetsterapeut" - Engelsk översättning

SV

"arbetsterapeut" på engelska

SV

arbetsterapeut {utrum}

volume_up
arbetsterapeut
Arbetsterapeututbildningen ger dig legitimation som arbetsterapeut.
Occupational Therapy program gives you the ID as an occupational therapist.
Jenni Riekola Carabante har arbetat som Arbetsterapeut sedan 1995.
Jenni Riekola Carabantehar worked as an Occupational Therapist since 1995.
Har du en äldre yrkesexamen till arbetsterapeut och vill läsa in en kandidatexamen?
If you have an older qualification to the occupational therapist and want to load a bachelor?

Användningsexempel för "arbetsterapeut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHar du en äldre yrkesexamen till arbetsterapeut och vill läsa in en kandidatexamen?
If you have an older qualification to the occupational therapist and want to load a bachelor?
SwedishArbetsterapeututbildningen ger dig legitimation som arbetsterapeut.
Occupational Therapy program gives you the ID as an occupational therapist.
SwedishJenni Riekola Carabante har arbetat som Arbetsterapeut sedan 1995.
Jenni Riekola Carabantehar worked as an Occupational Therapist since 1995.
SwedishRebecca Nilsson, Halmstad, och Jannice Meyer, Malmö, går sista terminen på Arbetsterapeut programmet på LTU.
Rebecca Nilsson, Halmstad, and Jannice Meyer, Malmo, is studying the last term on the Occupational Therapy program at LTU.
SwedishSjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast
SwedishGeorgia (Gina) Sofianou är född och uppvuxen på Korfu, Grekland, och pluggade till arbetsterapeut på distans vid Luleå tekniska universitet.
Georgia (Gina) Sofianou born and raised in Corfu, Greece, and studied the occupational remotely at Luleå University.
SwedishExamensarbeten - arbetsterapeut
SwedishFör Jenni som arbetat under många år som arbetsterapeut kändes det naturligt att vidareutbilda sig för att komplettera sina kunskaper ytterligare.
It felt natural for Jenni, who has worked for many years as an occupational therapist, to study further to complement her skills further.
SwedishVerksamhetsförlagd utbildning ingår i sjuksköterske-, röntgensjuksköterske och specialistsjuksköterskeprogrammet samt arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammet
Clinical training is part of nursing, Diagnostic Radiology Nursing and specialist nursing and occupational therapy and physiotherapy program
SwedishAtt arbeta som arbetsterapeut handlar om att arbeta med hälsofrågor genom att möjliggöra engagemang och delaktighet i meningsfulla aktiviteter och uppgifter.
Working as an occupational therapist is about working with health issues by enabling engagement and participation in meaningful activities and tasks.
Swedish

På plan 4 och 5 finns Clinicum, lokaler anpassade för teoretisk och praktiskt lärande som riktar sig mot arbetsterapeut- och sjuksköterskeprogrammet.

Clinicum, on the 4th and 5th floors, houses theoretical and practical learning customised for the students of nursing and occupational therapy.