"arbetsspråk" - Engelsk översättning

SV

"arbetsspråk" på engelska

SV

arbetsspråk {neutrum}

volume_up
1. allmänt
arbetsspråk
Det är ett officiellt språk, men inte ett arbetsspråk, i Europeiska unionen.
It is an official but not a working language of the European Union.
Jag har inte möjligheten att ha danska som arbetsspråk i mitt kabinett.
I do not have the option of having Danish as the working language in my cabinet.
Angående: Iriska som officiellt arbetsspråk inom EU-institutionerna
Subject: Irish as an official working language of the European Union
2. språkvetenskap
arbetsspråk (även: lingua franca)

Användningsexempel för "arbetsspråk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi talar inte om ett erkännande av flera arbetsspråk eller flera officiella språk.
We are not talking about recognizing more working languages or more official languages.
SwedishJag har inte möjligheten att ha danska som arbetsspråk i mitt kabinett.
I do not have the option of having Danish as the working language in my cabinet.
SwedishJag vill uttrycka min oro över försvaret av EU:s arbetsspråk.
   Mr President, I should like to express my concern about the defence of EU working languages.
SwedishAtt jag talar engelska beror på att vi har engelska och franska som arbetsspråk.
My speaking English has to do with the fact that we have English and French as working languages.
SwedishDet är ett officiellt språk, men inte ett arbetsspråk, i Europeiska unionen.
It is an official but not a working language of the European Union.
SwedishDen 1 januari 2007 blir iriska officiellt arbetsspråk inom EU-institutionerna.
The Irish language becomes an official working language of the EU institutions on 1 January 2007.
SwedishNi kan arbeta för att iriska skall bli ett av unionens arbetsspråk.
You can work towards having Irish as a working language of the Union.
SwedishAngående: Iriska som officiellt arbetsspråk inom EU-institutionerna
Subject: Irish as an official working language of the European Union
SwedishMen ni känner naturligtvis till, som vi alla gör, att iriska inte är ett av unionens arbetsspråk.
However, you well know, as we all do, that Irish is not a working language of the Union.
SwedishSådana onödiga begränsningar som åläggs det iriska språket som arbetsspråk bör tas bort.
Such unnecessary limitations placed upon the Irish language as a working language should be removed.
SwedishDen verkliga enigheten i Europa kan uppnås genom att vi kommunicerar på ett gemensamt arbetsspråk.
The true unity of Europe will be achieved when we have a common working language of communication.
SwedishJag anser därför att vi borde ha flera arbetsspråk.
I therefore believe that we should have a handful of working languages.
SwedishDet andra är att det i betänkandet sägs att EU:s arbetsspråk är franska, engelska och tyska.
My second point is that the report says that the working languages of the EU are French, English and German.
SwedishDet uttrycker sig på 20 officiella språk och arbetsspråk, vilket medför kostnader och komplikationer.
It expresses itself in 20 official and working languages, with the consequent expense and complexity.
SwedishSlutligen måste domstolarnas arbetsspråk fastställas i ett särskilt sammanhang och inte här.
Finally, the procedural languages of the courts will have to be determined in a separate context and not here.
SwedishEuropeiska patentverket har de tre arbetsspråk som man har kommit överens om i den europeiska patentkonventionen.
The European Patent Office works in the languages agreed in the EPC.
SwedishLatin är vare sig ett officiellt språk eller ett arbetsspråk, men mina ord fanns likväl med på latin i protokollet.
Mr Poettering would be willing to agree to my home city’ s Berlin dialect as an official language.
SwedishAlla dessa metoder följs med respekt för språkens likställdhet som officiella språk och arbetsspråk.
All these practices are followed with due respect for the equality of languages as official and working languages.
SwedishFör närvarande är iriska inte ett arbetsspråk.
SwedishDet är inte domstolens fel att Europeiska unionen har beslutat att antalet arbetsspråk skall vara så överdrivet.
It is not the fault of the Court that the European Union has decided to have such an excessive number of working languages.