"arbetsskador" - Engelsk översättning

SV

"arbetsskador" på engelska

SV

arbetsskador {pluralis}

volume_up
1. medicinvetenskap

Användningsexempel för "arbetsskador" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÖver fyra miljoner drabbas fortfarande av allvarliga arbetsskador varje år.
Over four million still suffer significant injuries at work each year.
SwedishVi skall fokusera på nya former av arbetsskador. Det kan vara skador på muskel- och skelettdelar.
We must focus on new forms of industrial injury, which can involve skeleto-muscular damage.
SwedishDetta innebär att inte enbart själva arbetsplatsen skall vara utformad på ett sådant sätt att vi minimerar arbetsskador utan också att arbeta förebyggande.
This includes preventative programs and workplaces designed to minimize work injuries.
SwedishDenna utveckling är en del av en långsiktig trend, även om det är sant att antalet arbetsskador fortfarande är för högt och därför oacceptabelt.
In my view, these data demonstrate the high economic cost that results from the lack of an appropriate social policy.
SwedishArbetsskador och -olyckor kostar miljarder euro varje år, men först och främst är det tal om personliga tragedier och kostnader.
Industrial injuries and accidents cost billions of euros every year, but more than anything they represent personal tragedies and costs.
SwedishDenna utveckling är en del av en långsiktig trend, även om det är sant att antalet arbetsskador fortfarande är för högt och därför oacceptabelt.
This development is part of a long-term trend, even though it is true that the number of occupational injuries is still too high, and therefore unacceptable.
SwedishOjala poängterar detta mycket bra i punkt 25 i sitt betänkande - " några atypiska villkor och underavtal har bidragit till ett ökat antal arbetsskador" .
As pointed out very clearly by Mrs Ojala in paragraph 25 of her report, 'some types of atypical working conditions and subcontracting have led to an increase in workplace accidents'.
SwedishOjala poängterar detta mycket bra i punkt 25 i sitt betänkande - " några atypiska villkor och underavtal har bidragit till ett ökat antal arbetsskador ".
As pointed out very clearly by Mrs Ojala in paragraph 25 of her report,'some types of atypical working conditions and subcontracting have led to an increase in workplace accidents '.
SwedishDenna typ av forskning måste uppmärksammas mer och framför allt måste förebyggande åtgärder prioriteras, till exempel i fråga om arbetsskador och säkerhet på arbetsplatsen.
Greater attention needs to be given to this kind of research, prioritising prevention above all, for instance in the fields of occupational diseases and safety at work.
SwedishDäremot vet vi att det har blivit vanligare med cancer, att det har blivit vanligare med allergier och att många arbetsskador beror på att man har utsatts för kemikalier på arbetsplatsen.
We know, however, that cancer and allergies have become more common and that many industrial injuries are due to people having been exposed to chemicals in the workplace.
SwedishJag anser att bekämpning av buller på arbetsplatserna är det bästa vi kan göra för att förebygga arbetsskador och undvika att arbetstagarna blir permanent uteslutna från arbetsmarknaden.
I believe that combating noise in the workplace is the best thing we can do to prevent injury at work and to prevent employees being permanently excluded from the labour market.