"arbetssätt" - Engelsk översättning

SV

"arbetssätt" på engelska

SV

arbetssätt {neutrum}

volume_up
arbetssätt
Detta arbetssätt skapar mycket onödig administration och tidskrävande byråkrati.
This way of working creates much unnecessary administration and time-consuming red tape.
Underlåtenheten att bjuda in dem är helt enkelt inte ett godtagbart arbetssätt.
The failure to invite them is simply not an acceptable way of working.
Datorn är också ett miljövänligt och pappersbesparande arbetssätt.
The computer also represents an environmentally friendly and paper-saving way of working.
arbetssätt
arbetssätt

Användningsexempel för "arbetssätt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör min del beklagar jag vårt arbetssätt när vi tog fram den här resolutionen.
For my part, I regret the way in which we worked on drafting this resolution.
SwedishDetta är för övrigt ytterligare bevis på att parlamentets arbetssätt måste reformeras.
Incidentally, this is further proof of the urgent need for parliamentary reform.
SwedishDet måste ske genomgripande förändringar i Europeiska rådets arbetssätt och synsätt.
There has to be a radical change in the way the European Council works and thinks.
SwedishDetta är bara möjligt om vi grundligt omarbetar WTO: s struktur och arbetssätt.
This can only happen if we seriously adjust the structures and procedures of the WTO.
SwedishDetta är bara möjligt om vi grundligt omarbetar WTO:s struktur och arbetssätt.
This can only happen if we seriously adjust the structures and procedures of the WTO.
SwedishDetta arbetssätt skapar mycket onödig administration och tidskrävande byråkrati.
This way of working creates much unnecessary administration and time-consuming red tape.
SwedishFör det femte behöver vi noggrant granska WTO:s strukturer och arbetssätt.
Fifthly, we need to subject to scrutiny the WTO’s structures and the way it works.
SwedishDet finns många sätt att göra detta, men ett integrerat arbetssätt är absolut nödvändigt.
There are many ways to do that but an integrated approach is absolutely essential.
SwedishUnderlåtenheten att bjuda in dem är helt enkelt inte ett godtagbart arbetssätt.
The failure to invite them is simply not an acceptable way of working.
SwedishDet enda som ännu inte var bestämt var dess sammansättning och arbetssätt.
The only thing that was not yet settled was its composition and procedures.
SwedishNya arbetssätt infördes plötsligt och koncernen blev övercentraliserad.
New work patterns were introduced abruptly, and the group became over-centralised.
SwedishJag tror att WTO med sin nuvarande struktur och arbetssätt är dödsdömt.
I believe that the WTO in its current structure and working practices is dead.
SwedishWFP måste ha en förutsägbar årlig budget, och dess finansiella arbetssätt måste ändras.
The WFP must have a predictable annual budget and its financial operation must change.
SwedishEU står dock vid en vändpunkt om vi inte hittar ett nytt arbetssätt.
However, Europe is at a turning point if it does not find a new modus operandi.
SwedishUnderlåtenheten att bjuda in dem är helt enkelt inte ett godtagbart arbetssätt.
On the political side, we do not have so many occasions for providing growth and employment.
SwedishEn viktig uppgift är att införa ett projektinriktat arbetssätt i den nya strategin.
A key task is to incorporate a project approach into the new strategy.
SwedishGruppens arbetssätt är emellertid inte tillfredsställande enligt min grupps mening.
The way in which this group operates, however, is unsatisfactory in the opinion of my group.
SwedishDessa rapporter ger oss en bra grund och en bra plattform för att reformera vårt arbetssätt.
These reports give us a good grounding and a good platform to reform the way we work.
SwedishVid mötet gavs en introduktion till LTUs arbetssätt och uppläggning av utbildningen.
The meeting provided an introduction to LTU organization and information about the programme.
SwedishDetta kommer att kräva en anpassning av Världshandelsorganisationens strukturer och arbetssätt.
To achieve this, it will have to adapt its structures and change the way it works.