"arbetsplan" - Engelsk översättning

SV

"arbetsplan" på engelska

SV

arbetsplan {utrum}

volume_up
arbetsplan
Vi behöver konkreta och tydliga åtaganden, en arbetsplan.
We need very practical and precise commitments, a work plan.
Jag uppmanar de behöriga kommissionsledamöterna att så snabbt som möjligt lägga fram en arbetsplan på området.
I request the competent Commissioners to propose a work plan in this respect urgently.
Vi har för avsikt att upprätta en flerårig arbetsplan.
We intend establishing a multi-annual work plan.

Användningsexempel för "arbetsplan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi antog således förra året i Rio en arbetsplan och den håller vi oss till.
Last year in Rio, we therefore adopted a schedule and we are sticking to it.
SwedishVi behöver konkreta och tydliga åtaganden, en arbetsplan.
We must no longer be content with words, images and positions adopted.
SwedishJag uppmanar de behöriga kommissionsledamöterna att så snabbt som möjligt lägga fram en arbetsplan på området.
I request the competent Commissioners to propose a work plan in this respect urgently.
SwedishVi behöver konkreta och tydliga åtaganden, en arbetsplan.
We need very practical and precise commitments, a work plan.
SwedishDenna punkt om Europaparlamentets arbetsplan är kännetecknande för det som gör parlamentet så speciellt.
This item on its order of business is characteristic of what makes the European Parliament peculiar.
SwedishNär det gäller de frågor som Fiona Hall tog upp ingår en översyn av byggnadsdirektivet i årets arbetsplan.
On the issues Ms Hall mentioned, a recasting of the Buildings Directive is in this year's work plan.
SwedishJag förklarar härmed veckans arbetsplan fastställd.
I declare the order of business for the week adopted.
SwedishRådet angav i sina slutsatser i januari att EU utarbetar en ”arbetsplan” för ett varaktigt vapenstillestånd.
The Council conclusions in January indicated that the EU is developing a 'work plan' for a lasting ceasefire.
SwedishVi har för avsikt att upprätta en flerårig arbetsplan.
We intend establishing a multi-annual work plan.
SwedishFör att nå bästa resultat är det viktigt att indikatorerna får ett starkt stöd i denna arbetsplan.
In order to achieve the best results, it is essential that indicators receive strong support from this working programme.
SwedishMot bakgrund av halvtidsöversynen har vi lagt fram ett tidsschema och en arbetsplan för de kommande åren för er.
On the basis of a mid-term review, we have presented you with a timetable and work plan for the coming years.
SwedishTorsdagens arbetsplan fastställs därmed. Europeiska folkpartiets grupp tar tillbaka sin begäran.
The agenda for Thursday therefore remains unchanged, and the request by the Group of the European People's Party is withdrawn.
SwedishÖsterrike godkände en optimerad arbetsplan som gör att förberedande arbeten för huvudtunneln kan påbörjas 2011.
Austria approved an optimised working plan which will allow preparatory works on the main tunnel to start by 2011.
SwedishVi har för avsikt att upprätta en flerårig arbetsplan.
SwedishJag förväntar mig dessutom, fru kommissionär, att Prodi tar med detta i den arbetsplan han lägger fram för oss.
I also expect, Commissioner, that Mr Prodi will include these references too in the programme that he will be presenting to us.
SwedishDet har planlagts för vår arbetsplan i maj.
SwedishJag stöder till fullo denna begäran, men jag begärde ordet för att tala om tisdagens arbetsplan.
(FR) Mr President, I fully support that request but I asked you for the floor in order to speak about Tuesday's order of business.
SwedishTack för er kommentar om hur vi utför vårt arbete, men vi kan inte göra annat än att följa den arbetsplan som vi har antagit.
Thank you for your comment on the way we carry out our work, but we can only follow the order of business that we have adopted.
SwedishVår arbetsplan har således fastställts.
Swedish   Tack för er kommentar om hur vi utför vårt arbete, men vi kan inte göra annat än att följa den arbetsplan som vi har antagit.
   Thank you for your comment on the way we carry out our work, but we can only follow the order of business that we have adopted.