"arbetspass" - Engelsk översättning

SV

"arbetspass" på engelska

SV

arbetspass {neutrum}

volume_up
arbetspass (även: skift, växling)
volume_up
shift {substantiv}
Att dela upp arbetspass i aktiva och inaktiva delar strider mot arbetstidsbegreppet och mot grundläggande bestämmelser om arbetsvillkor.
Dividing shifts into active and inactive time on duty is contrary to the concept of working time and key regulations on working conditions.
arbetspass

Användningsexempel för "arbetspass" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta gör det möjligt att få människor att arbeta i överdrivet långa arbetspass.
This makes it possible to get people to work for excessively long periods of time.
SwedishSkyddet för arbetstagare mot alltför långa arbetspass är ett problem som går långt tillbaka i tiden.
The protection of workers from excessive working hours is a problem that goes back a long way.
SwedishVi kan inte tillåta att läkare tjänstgör under alltför långa arbetspass.
We cannot allow doctors to be on duty for too long.
SwedishDe kräver långa arbetspass utan tillräcklig vila och de tillhandahåller absolut otillräcklig läkarvård.
They require long working periods without proper rest and they provide completely inadequate medical attention.
SwedishIbland utnyttjar emellertid arbetsgivarna våra ungdomar och tvingar dem att arbeta onödigt långa arbetspass.
Sometimes, however, employers take advantage of our young workers and force them to work unnecessarily long hours.
SwedishDu kan bara göra en sådan ändring per arbetspass.
You can only carry out one change per operation.
SwedishVi vet att antalet vägolyckor är ganska högt till följd av långtradarförare med alltför långa arbetspass.
We know that there is a fairly high rate of road accidents as a result of truck drivers who are driving hours too long.
SwedishLånga arbetspass och svåra arbetsförhållanden är oerhört farligt, och kan vara skadligt för våra ungdomars hälsa och produktivitet.
Long hours and difficult working conditions are extremely dangerous and can be harmful to the health and productivity of our young people.
SwedishVi skall inte heller glömma kommissionär Verheugens långvariga arbetspass i de lyckade utvidgningsförhandlingarna.
I do not, however, want to forget either the enormous contribution made by Commissioner Verheugen in the negotiations that led to the success of enlargement.
SwedishAtt dela upp arbetspass i aktiva och inaktiva delar strider mot arbetstidsbegreppet och mot grundläggande bestämmelser om arbetsvillkor.
Dividing shifts into active and inactive time on duty is contrary to the concept of working time and key regulations on working conditions.
Swedish Vilka möjligheter ser kommissionen till att begränsa avgångstiderna, så att det kan räcka med att fartygen har ett enda bemanningsskift och kan slippa byta skift på grund av för långa arbetspass?
 What possibilities does the Commission see for restricting driving times, so that ships can suffice with one crew without the need to change crews on account of excessively long working times?