"arbetsort" - Engelsk översättning

SV

"arbetsort" på engelska

SV

arbetsort {utrum}

volume_up
arbetsort

Användningsexempel för "arbetsort" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBryssel är en viktig arbetsort, men det är endast en arbetsort precis som Luxemburg.
Brussels is an important place of work, but it is just a place of work, like Luxembourg.
SwedishLösningen är att parlamentets verksamhet koncentreras till en arbetsort.
The solution is for Parliament's activities to be concentrated in one place of work.
SwedishVi stödjer till fullo kravet på att Europaparlamentet enbart skall ha en arbetsort, dvs.
We wholeheartedly support the call for Parliament to have a single site, namely Brussels.
SwedishEuropaparlamentet ska ha ett enda säte och en enda arbetsort.
The European Parliament should have a single seat and a single place of work.
SwedishRörlighet är tänkt att innebära byte av arbetsplats och arbetsort.
Mobility is understood to mean a change of workplace and place of work.
SwedishVi stödjer till fullo kravet på att Europaparlamentet enbart skall ha en arbetsort, dvs.
We wholeheartedly support the call for Parliament to have a single site, namely Brussels.
SwedishDärför förespråkar även jag ett enda säte och en arbetsort i Europa - och det återspeglas också i min röst.
Therefore, I, too, advocate - and this is reflected in my vote - one seat and one place of work in Europe.
SwedishÄven en enda arbetsort innebär naturligtvis kostnader.
Of course, even a single venue involves a cost.
SwedishDen blir naturligtvis exklusiv som en inbjudan till ledamöterna, om den genomförs en dag när ledamöterna inte befinner sig på sin arbetsort.
Of course it is going to be exclusive as an invitation to Members if it is held on a day when Members are not in the place of work.
SwedishDet innebär naturligtvis att om en miljon EUmedborgare vill göra sig av med Strasbourg som arbetsort så måste hänsyn tas även till det önskemålet.
Of course, this means that, if one million European citizens wish to dispense with the Strasbourg site, that desire too must be heeded.
SwedishSyftet med kampanjen, som inletts av den socialistiske ledamoten Michiel van Hulten, är att avskaffa Strasbourg som säte och Luxemburg som arbetsort.
The purpose of the campaign, started by the socialist Member, Mr van Hulten, is to abolish Strasbourg as a seat and Luxembourg as a venue.
SwedishLöner och förmåner ska vara kopplade till förhållandena i deras medlemsstater eller i assistenternas fall till förhållandena på den arbetsort där de lever och verkar.
Pay and benefits must be linked to the conditions in their Member States or, in the case of the assistants, to the conditions in the place where they live and work.
SwedishSyftet med kampanjen, som inletts av den socialistiske ledamoten Michiel van Hulten, är att avskaffa Strasbourg som säte och Luxemburg som arbetsort.
Although elected by the inhabitants of the Belgian regions of Wallonia and Brussels, Mr President, I have as usual supported the continuation of European Parliament activities in Strasbourg.