"arbetsmetod" - Engelsk översättning

SV

"arbetsmetod" på engelska

SV

arbetsmetod {neutrum}

volume_up
arbetsmetod (även: arbetsmetod)
Jag vill påminna om nyheterna i den arbetsmetod vi har använt i år.
Let me mention the major innovations of the working method the Commission followed this year.
Det är hoppingivande att man under toppmötet i Laeken kommit överens om en ny arbetsmetod.
It is encouraging to hear that a different working method has been opted for at the Laeken Summit.
Deras frånvaro illustrerar att det finns utrymme för förbättringar av parlamentets arbetsmetod.
Their absence is an illustration of the fact that there is room for some improvement in Parliament ’ s working method.
arbetsmetod (även: modus operandi)
There is a positive modus operandi.

Användningsexempel för "arbetsmetod" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVår grupp är mycket nöjd med hans arbetsmetod och de resultat han uppnått.
Our group is highly satisfied with his working methods and the results he has achieved.
SwedishDetta är dessutom en arbetsmetod som godkänts av föredraganden och skuggföredragandena.
The rapporteur and the shadow rapporteurs worked together to achieve this undertaking too.
SwedishVi har också föreslagit ett sätt att utvidga denna arbetsmetod till andra områden.
We have also proposed a means of extending this to other fields.
SwedishVi för vår del anser att detta är en totalt oansvarig arbetsmetod.
For our part, we consider that this is a completely irresponsible way of doing things.
SwedishJag vill påminna om nyheterna i den arbetsmetod vi har använt i år.
Let me mention the major innovations of the working method the Commission followed this year.
SwedishDet är hoppingivande att man under toppmötet i Laeken kommit överens om en ny arbetsmetod.
It is encouraging to hear that a different working method has been opted for at the Laeken Summit.
SwedishTack vare denna nya innovativa arbetsmetod nådde vi ett brett samförstånd inom parlamentet.
Thanks to this new innovative approach we achieved broad consensus within the European Parliament.
SwedishVi testar för närvarande denna nya arbetsmetod i en pilotfas.
We are currently testing this new method of working in a pilot phase.
SwedishVi skall börja med en ny pragmatisk arbetsmetod i flera steg.
This approach needs to be applied pragmatically and progressively.
SwedishMin kollega Joke Swiebel har valt en krävande arbetsmetod för sitt betänkande.
Mr President, in drafting her report, my colleague, Mrs Joke Swiebel, has chosen a very exacting working method.
SwedishDen arbetsmetod som valdes av talmanskonferensen, som föreföll något riskfylld för somliga, har krävt tid.
The working method chosen by the Conference of Presidents, which some found rather risky, took time.
SwedishDeras frånvaro illustrerar att det finns utrymme för förbättringar av parlamentets arbetsmetod.
Their absence is an illustration of the fact that there is room for some improvement in Parliament’s working method.
SwedishVi har fastställt vår arbetsmetod som innefattar ett antal komparativa studier; dessa har beställts.
We have set up our working method, which involves a number of comparative studies; these have been commissioned.
SwedishDeras frånvaro illustrerar att det finns utrymme för förbättringar av parlamentets arbetsmetod.
Their absence is an illustration of the fact that there is room for some improvement in Parliament ’ s working method.
SwedishMed denna arbetsmetod kan de europeiska institutionernas politik planeras och genomföras i högre grad.
This method of working allows the policies of European institutions to be planned and carried out to a greater extent.
SwedishAv skäl som jag beskrev tidigare, måste vi emellertid hålla oss till den arbetsmetod som använts med framgång.
But, for the reasons I explained earlier, we have to stick to the working method which has been used successfully.
SwedishLåt oss återgå till vår arbetsmetod. Detta är en klassisk fråga när det gäller det interinstitutionella samarbetet.
To return to the subject of our working methods, this is the age-old question of interinstitutional cooperation.
SwedishEn liknande arbetsmetod har föreslagits ministrarna när det gäller granskningen av direktivet om familjeåterförening.
It was proposed to ministers that the same working method be used to examine the directive on family reunification.
SwedishDet är inte en trovärdig arbetsmetod.
SwedishDet är ingen bra arbetsmetod, och jag tror inte att det är önskvärt att vi beter oss på det sättet i den här typen av frågor.
In my view, the working method is not good, and I believe it is undesirable that we behave in this manner on such issues.