"arbetsmarknadsrelationer" - Engelsk översättning

SV

"arbetsmarknadsrelationer" på engelska

SV

arbetsmarknadsrelationer {pluralis}

volume_up
arbetsmarknadsrelationer
Vi inser fullkomligt vikten av en dialog mellan arbetsmarknadens parter och av konstruktiva arbetsmarknadsrelationer.
We fully recognise the importance of social dialogue and constructive industrial relations.
Det är tydligt att vissa medlemsstater måste genomföra stora förändringar i sina system för arbetsmarknadsrelationer.
Some Member States will clearly have to introduce major changes to their industrial relations systems.
Fråga ett: Vi har alltid kämpat för europeiska företagsråd och observationsorgan för arbetsmarknadsrelationer när det gäller att förutse förändringar av detta slag.
Question one: we have always championed the idea of the European Works Council and industrial relations observatories when it comes to anticipating this kind of change.

Användningsexempel för "arbetsmarknadsrelationer" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMan måste komma ihåg att fungerande arbetsmarknadsrelationer utgör en väsentlig del av unionens verksamhet.
We must remember that viable labour relations are an essential part of the Union's activity.
SwedishVi inser fullkomligt vikten av en dialog mellan arbetsmarknadens parter och av konstruktiva arbetsmarknadsrelationer.
We fully recognise the importance of social dialogue and constructive industrial relations.
SwedishDet är tydligt att vissa medlemsstater måste genomföra stora förändringar i sina system för arbetsmarknadsrelationer.
Some Member States will clearly have to introduce major changes to their industrial relations systems.
SwedishDen tidigare regleringen om ett företagsråd fann hur man skulle ta hänsyn till de olika modeller för arbetsmarknadsrelationer som finns i de enskilda medlemsstaterna.
In its day, the European Works Council Directive found a way to make the different labour-relations models compatible.
SwedishFråga ett: Vi har alltid kämpat för europeiska företagsråd och observationsorgan för arbetsmarknadsrelationer när det gäller att förutse förändringar av detta slag.
Question one: we have always championed the idea of the European Works Council and industrial relations observatories when it comes to anticipating this kind of change.
SwedishI grönboken erkänns också fullt ut medlemsstaternas behörighet inom arbetsrätten, liksom deras arbetsmarknadsrelationer och traditioner, samt utveckling av kollektivförhandlingar.
The Green Paper also fully recognises the Member States' competence in labour law and their own labour relations and traditions, and progress on collective bargaining.
SwedishDen är också knuten till arbetstagares rättigheter och därmed bör även trepartsmodellen för arbetsmarknadsrelationer så snabbt som möjligt bli standard i de nya medlemsstaterna.
It is also connected with the rights of employees, and consequently, the tripartite model in labour relations should also become standard practice in the new Member States as quickly as possible.
SwedishDen är också knuten till arbetstagares rättigheter och därmed bör även trepartsmodellen för arbetsmarknadsrelationer så snabbt som möjligt bli standard i de nya medlemsstaterna.
   – Mr President, the Union is now making its biggest political decision ever, because the difference between the new and the current Member States is greater than in previous rounds of enlargement.
SwedishPå grund av direktivets inneboende flexibilitet, har detta åstadkommits oaktat den stora skillnaden när det rör arbetstagarnas delaktighet och system för arbetsmarknadsrelationer i medlemsstaterna.
Because of the inherent flexibility of the directive, this has been achieved notwithstanding the wide variation in employee participation and industrial relations systems in the Member States.