"arbetsmarknadspolitik" - Engelsk översättning

SV

"arbetsmarknadspolitik" på engelska

SV

arbetsmarknadspolitik {utrum}

volume_up
arbetsmarknadspolitik
För det fjärde gäller det en arbetsmarknadspolitik med en emanciperad kursriktning.
Fourthly, this is about an emancipatory labour market policy.
Vi behöver en mer aktiv arbetsmarknadspolitik som omfattar många områden.
We need a more active labour market policy and one which covers many areas.
Vi har talat mycket om en flexibel arbetsmarknadspolitik.
We have spoken extensively about flexibility in labour market policy.

Användningsexempel för "arbetsmarknadspolitik" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi behöver ett modernt arbetsorganisationssystem och en aktiv arbetsmarknadspolitik.
We need a modern labour organisation system and active employment market policies.
SwedishVi behöver en mer aktiv arbetsmarknadspolitik som omfattar många områden.
We need a more active labour market policy and one which covers many areas.
SwedishDet krävs också fortsatta politiska insatser till stöd för en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Political efforts must also continue to support active labour market policies.
SwedishVidare är fiskeripolitiken även struktur- och arbetsmarknadspolitik.
Moreover, fisheries policy is also part of structural and employment policy.
SwedishJag vill lägga till behovet av en mer aktiv arbetsmarknadspolitik på nationell nivå.
I would like to add to that the need for more active labour market policies at national level.
SwedishFör det fjärde gäller det en arbetsmarknadspolitik med en emanciperad kursriktning.
Fourthly, this is about an emancipatory labour market policy.
SwedishSärskilt de nordiska länderna har många bra exempel på en aktiv arbetsmarknadspolitik.
The Nordic countries in particular have a lot of good examples of an active labour market policy.
SwedishJa, mycket sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik hör hemma på den lokala nivån.
A good deal of policymaking in the areas of employment and the labour market belongs at local level.
SwedishSlutligen och framför allt: lika rättigheter och en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Lastly, and most importantly, there must be equal opportunities policies and active employment policies.
SwedishVi behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik för att hjälpa människor att hitta och behålla arbeten.
We need active labour market policies to help people find and keep work.
SwedishDet handlar om utbildning, det handlar om arbetsmarknadspolitik och det handlar om sociala insatser.
It is about education, it is about labour market policy and it is about social measures.
Swedish. - (EN) Jag vill inte att EU:s politik ska införas i medlemsstaternas arbetsmarknadspolitik.
in writing. I do not want EU policies to be imposed on national labour market policies.
SwedishLåt inte uttrycket aktiv arbetsmarknadspolitik locka till övernationella budgetsatsningar.
Don't let the expression active labour market policy tempt you into supranational budgetary efforts.
SwedishLåt inte uttrycket aktiv arbetsmarknadspolitik locka till övernationella budgetsatsningar.
Do n't let the expression active labour market policy tempt you into supranational budgetary efforts.
SwedishSocialpolitik och arbetsmarknadspolitik måste organiseras på ett bättre sätt och bli effektivare.
Social policy and labour market policy need to be better organised and to become more efficient.
SwedishVi har talat mycket om en flexibel arbetsmarknadspolitik.
We have spoken extensively about flexibility in labour market policy.
SwedishI Lissabonfördraget rekommenderas att ESF främst bör inriktas på en aktiv arbetsmarknadspolitik.
The Treaty of Lisbon recommends that the ESF should focus primarily on active labour market policy.
SwedishDetta innebär dock inte att vi anser att EU skall börja föra en aktiv arbetsmarknadspolitik.
This does not mean, however, that we think the EU should begin to conduct an active labour market policy.
SwedishDetta direktiv skulle kunna bli en hörnsten i en modern arbetsmarknadspolitik för det åldrande samhället.
This directive could be a cornerstone of a modern labour market policy for the ageing society.
SwedishAllt det där är arbetsmarknadspolitik, inte oviktigt, tvärtom, men det är bara en sida av medaljen.
That is just employment policy, not unimportant - far from it - but it is just one side of the coin.