"arbetslag" - Engelsk översättning

SV

"arbetslag" på engelska

SV

arbetslag {neutrum}

volume_up

Användningsexempel för "arbetslag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag vill tacka kommissionsledamot Stavros Dimas, hans arbetslag och Jos Delbeke.
I would like to thank Commissioner Dimas, his team and Jos Delbeke.
SwedishJag vill också skicka en hälsning till ditt utmärkta arbetslag.
Commissioner, I would also like to send my regards to your excellent team.
SwedishI dag är ni här med det arbetslag som de nationella regeringarna har föreslagit för er.
Today you are here with the team that has been proposed to you by the national governments.
SwedishDet vi begär av er är att ni leder ett visionärt arbetslag för EU.
What we ask of you is that you lead a visionary team for Europe.
SwedishFör min del kommer mina arbetslag och jag att följa rådets arbetsgrupps arbete mycket noga.
For my part, my teams and I will be following the efforts of the Council working group very closely.
SwedishGFC måste därför ha arbetslag som lätt kan anpassa sig till efterfrågan och reagera omedelbart.
In the same way, the Commission must be able to turn to it for the most rapid response possible.
SwedishMin delegation har byggt upp ett eget system och arbetslag så att inga oegentligheter ska uppstå.
My delegation has built up its own system and its own team here so that no irregularities occur.
SwedishJag skulle också vilja tacka kommissionsledamoten och hans arbetslag för deras utmärkta fina arbete på fältet.
I should also like to thank the Commissioner and his team for their fine work in the field.
SwedishNi hade ett utmärkt arbetslag på Bali.
on behalf of the PPE-DE Group. - (DE) Madam President, Commissioner, you had an excellent team in Bali.
SwedishI enighet med rådet och utifrån medlemsstaternas nomineringar satte jag sedan ihop mitt arbetslag.
I then put together my team, with the Council’s agreement and based on the nominations by the Member States.
SwedishVi har naturligtvis haft samma debatt som Hans-Gert Poettering säger har förts i hans eget arbetslag.
We have, of course, had the same debate that Mr Poettering describes as having gone on in his own outfit.
SwedishDet är nu dags för oss att sätta i gång den igen och underställa mitt arbetslag parlamentets godkännande.
The time has now come for us to set it in motion again and to submit my team for this House’s approval.
SwedishNi har ett bra arbetslag och vi vet att det är väl sammansvetsat.
SwedishDet är nu dags för oss att sätta i gång den igen och underställa mitt arbetslag parlamentets godkännande.
I can only encourage the Dutch Presidency of the Council, as well as its successors, to use their imagination.
SwedishMitt arbetslag är redo och ivrigt att spela sin roll.
My team is ready and anxious to play its part.
SwedishConnie Hedegaards arbetslag har inte bestämt sig än.
SwedishEr största prestation under det spanska ordförandeskapet har varit den vilja och arbetskapacitet som ert arbetslag har visat.
Your greatest achievement in the Spanish Presidency has been your will, your team's capacity for work.
SwedishArbetslag får ett allt kortare bäst före datum.
Teams have shorter and shorter sell-by dates.
SwedishIgår morse var jag med hela mitt arbetslag i Bonn för att deltaga i det traditionella mötet vid början av ett ordförandeskap.
Yesterday morning I was in Bonn with my whole team for the traditional meeting at the beginning of the presidency.
SwedishJag vill tacka föredragandena och alla arbetslag från kommissionen, rådet och Europaparlamentet.
Ladies and gentlemen, I would like to thank our rapporteurs as well as all the teams from the Commission, the Council and the European Parliament.