"arbetslöshets-" - Engelsk översättning

SV

"arbetslöshets-" på engelska

EN
SV

arbetslöshets- {adjektiv}

volume_up
arbetslöshets- (även: arbetslös)

Användningsexempel för "arbetslöshets-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen gemensamma arbetslöshets- och sysselsättningspolitiken å andra sidan?
What about the common policy on unemployment, or on employment for that matter?
SwedishMan skulle också kunna tänka sig ett samband mellan självmord och viktiga ekonomiska faktorer såsom arbetslöshets- och fattigdomsnivåer.
One might also think that there would be a relationship between suicide and major economic factors such as unemployment and poverty levels.
SwedishDen tillämpade forskningen skulle därför kunna vara ett mycket bra komplement till en studie om samband mellan t.ex. arbetslöshets- och självmordskurvor.
Applied research could consequently be very useful, for example, in the study of the correlation between unemployment rates and suicide rates.
SwedishPensionskrav, arbetslöshets- och sjukvårdsförsäkringar - nästan 25 år efter Schengenavtalets tillkomst är de sociala frågorna fortfarande på efterkälken.
(DE) Mr President, pension claims, unemployment insurance and sickness insurance - nearly 25 years after the advent of the Schengen Agreement, social provision is still limping along behind it.
SwedishDärför anser jag att vårt ändringsförslag nr 9 är särskilt viktigt, där vi påpekar att de inskränkningar som görs i arbetslöshets- och socialförmåner syftar till att sänka lönenivån.
This is why I consider our amendment proposal No.9 to be so important, where we point out that reductions made in unemployment and social benefits are aimed at lowering the general level of wages.