"arbetslöshet" - Engelsk översättning

SV

"arbetslöshet" på engelska

SV

arbetslöshet {utrum}

volume_up
arbetslöshet
Ofta är det kopplat till arbetslöshet, särskilt långtidsarbetslöshet.
It is generally linked to unemployment, and in particular to long-term unemployment.
De känner till arbetslöshet, inflation och invasionen av kinesiska produkter.
They know about unemployment, inflation and the invasion of Chinese products.
Arbetslöshet och utslagning härjar inte bara i de fattigaste regionerna.
The ravages of unemployment and exclusion are not confined to the poorest regions.

Användningsexempel för "arbetslöshet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLivslångt lärande spelar en nyckelroll i kampen mot arbetslöshet och utslagning.
Lifelong learning is essential in the fight against unemployment and exclusion.
SwedishI EU råder för närvarande en arbetslöshet på 10 procent - den högsta sedan 1998.
In the EU there is currently an unemployment rate of 10% - the highest since 1998.
SwedishHuvudresultatet var ekonomisk tillväxt i kombination med minskad arbetslöshet.
Its main results were economic growth in conjunction with reduced unemployment.
SwedishDenna budget kommer att bidra till att bekämpa arbetslöshet och få igång ekonomin.
This is a budget that will help to fight unemployment and kick-start the economy.
SwedishDet är viktigt att det inte sker ett investeringsras som leder till arbetslöshet.
It is important that there is no investment slump and resultant unemployment.
SwedishVi vill ta upp frågan om arbetslöshet.
   . – Mr President, ladies and gentlemen, we should like to speak about employment.
SwedishArbetslöshet bör användas för att bedöma om man har rätt till strukturfondsstöd.
Unemployment levels should be used to determine eligibility for structural fund aid.
SwedishDetta skulle då lösa problemet med arbetslöshet på ett oerhört praktiskt sätt.
This would then solve the problem of unemployment in an extremely practical manner.
Swedish(PT) Arbetslöshet är ett av de viktigaste problem som kandidatländerna står inför.
(PT) Unemployment is one of the main problems facing the candidate countries.
SwedishJag medger att sambandet mellan invandring och arbetslöshet är mycket komplicerat.
I recognise that the link between migration and unemployment is very complex.
SwedishJag hoppas att vi kan ändra på detta, men så är fallet i länder med hög arbetslöshet.
I hope we can change it but that is the case in countries with high unemployment.
SwedishDe känner till arbetslöshet, inflation och invasionen av kinesiska produkter.
They know about unemployment, inflation and the invasion of Chinese products.
SwedishArbetslöshet är ett grymt öde för vem som helst, oavsett var inom EU man bor.
Unemployment is a cruel fate for anyone, no matter where they live in Europe.
SwedishAllt detta mot bakgrund av en allvarlig ekonomisk kris och hög arbetslöshet.
All this against a backdrop of a severe economic crisis and high unemployment.
SwedishJag vill klargöra en sak: EU har inte råd med en arbetslöshet på 20 procent.
I would like to make one thing clear: Europe cannot afford a 20% unemployment rate.
SwedishDet förstnämnda skulle vara ett recept på mer arbetslöshet och större social orättvisa.
The former would be a recipe for more unemployment and greater social injustice.
SwedishVi kommer att föra en särskild diskussion om arbetslöshet i Ecofin i oktober.
We will be having a special discussion on unemployment at Ecofin in October.
SwedishDet föder arbetslöshet, föroreningar, trafikstockningar och förtorkade städer.
The result is unemployment, pollution, traffic jams and dying city centres.
SwedishAnta att en region med allvarlig arbetslöshet måste upphandla ett arbete.
Take a region with serious unemployment that has to put a project out to tender.
SwedishDe skulle inte ha kvar någon attraktionskraft, bara hög arbetslöshet på lång ...
There would be not attractiveness, just high unemployment in the long...