"arbetsform" - Engelsk översättning

SV

"arbetsform" på engelska

SV

arbetsform {utrum}

volume_up
arbetsform

Användningsexempel för "arbetsform" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAtt tala om inhyrt arbete som atypiskt eller rentav som en ovärdig arbetsform vore helt befängt.
It would be quite inappropriate to term 'temporary work' an atypical or even an unworthy form of working.
SwedishAtt tala om inhyrt arbete som atypiskt eller rentav som en ovärdig arbetsform vore helt befängt.
It would be quite inappropriate to term 'temporary work ' an atypical or even an unworthy form of working.
SwedishDessutom rör det sig om en atypisk arbetsform, varför det är lämpligt att vi antar minimidirektiv, inte minst med tanke på utvidgningen.
In addition, the issue concerns an atypical form of work, which is why it is appropriate for us to adopt a directive establishing minimum requirements, especially bearing in mind enlargement.
SwedishDe svenska kristdemokraterna anser inte att konventet som arbetsform visat sig vara demokratiskt eller väl fungerande, vad gäller till framtagandet av en stadga för grundläggande rättigheter.
The Swedish Christian Democrats do not believe that the Convention has proved to be a democratic or effective method of working when it comes to producing a Charter of Fundamental Rights.