"arbetsförhållande" - Engelsk översättning

SV

"arbetsförhållande" på engelska

SV

arbetsförhållande {neutrum}

volume_up
arbetsförhållande (även: arbetsvillkor, arbetsvilkor)

Användningsexempel för "arbetsförhållande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag vill först framhålla vårt allmänt produktiva arbetsförhållande med Carlos Coelho.
Mr President, I should first like to pay tribute to the productive working relationship we have in general with Mr Coelho.
SwedishVi har inte avbrutit det arbetsförhållande som inrättats genom Cotonou, men vi måste anpassa oss till situationen.
We have not suspended the Cotonou working relationship, but we have to adapt to the situation.
SwedishGenom det heltäckande avtalet fastställs grundreglerna för det som artar sig till att bli ett starkt arbetsförhållande mellan oss.
The framework agreement is a distinct improvement on the one we signed with the Prodi Commission in 2000.
SwedishGenom det heltäckande avtalet fastställs grundreglerna för det som artar sig till att bli ett starkt arbetsförhållande mellan oss.
The comprehensive agreement establishes the ground rules for what promises to become a strong working relationship between us.
SwedishUtskottet har upprättat ett väl fungerande arbetsförhållande med ombudsmannen och jag lovordar arbetet och det goda förhållandet.
The committee has established good working methods with the Ombudsman and I pay tribute to the work and the good relations that exist.
SwedishNu när Lissabonfördraget har trätt i kraft har parlamentet fått ökade befogenheter, och vårt arbetsförhållande till kommissionen måste anpassas därefter.
With the Lisbon Treaty now in force, this House has acquired increased powers and our working relationship with the Commission must adapt accordingly.
SwedishTill sist förväntar jag mig ett exemplariskt och tillitsfullt arbetsförhållande från kommissionens sida - och jag vet att ordförande Barroso ställer sig bakom detta.
Lastly, from the Commission - and I know that President Barroso shares this point of view - I expect an exemplary working relationship and relationship of trust.
SwedishOch jag anser att kommissionsledamoten bör uppmuntra en fortsättning av det goda samarbetet, för det skapar en bra atmosfär för alla parter och ett mycket bra arbetsförhållande mellan dessa.
And I think the Commissioner should encourage the continuation of good cooperation because it creates a good atmosphere all round and creates a very good working relationship.