"Arbetsdomstolen" - Engelsk översättning

SV

"Arbetsdomstolen" på engelska

SV

Arbetsdomstolen {egennamn}

volume_up
Arbetsdomstolen
volume_up
Labour Arbitration Court {egenn.} (Sweden-specific)

Användningsexempel för "Arbetsdomstolen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe har vägrat samarbeta med den irländska arbetsdomstolen, Labour Court .
The airline has refused to cooperate with the Irish Labour Court.
SwedishDe har vägrat samarbeta med den irländska arbetsdomstolen, Labour Court.
The airline has refused to cooperate with the Irish Labour Court.
SwedishAtt svenska Arbetsdomstolen hänsköt ärendet till EG-domstolen visar att den rättsliga situationen är komplicerad.
The fact that the Swedish Labour Court referred the matter to the European Court of Justice demonstrates that the legal situation is complicated.
SwedishÄrendet togs upp i svenska Arbetsdomstolen, som i sin tur hänsköt ärendet till EG-domstolen för ett förhandsavgörande.
The matter was brought before the Swedish Labour Court, which in turn referred the matter to the European Court of Justice for a preliminary ruling.
SwedishDen 6 december avkunnade arbetsdomstolen i Strasbourg sin dom i målet Europaparlamentet mot ett par av sina anställda.
(FR) Mr President, on 6 December the Strasbourg industrial tribunal issued its decision in the case of the European Parliament versus some of its employees.
Swedish”De senaste åren har det avkunnats flera domar vid den danska arbetsdomstolen där östeuropeiska företag har blivit ålagda att betala skadestånd till anställda i Danmark.
‘In recent years several rulings have been made under Danish labour law ordering East European firms to pay compensation to employees in Denmark.