SV

arbetsdagar {pluralis}

volume_up
arbetsdagar
I Europeiska unionen orsakar enbart kronisk obstruktiv lungsjukdom en förlust på 41 300 arbetsdagar per tusen invånare.
In the European Union, 41 300 lost work days per one thousand of the population are due to chronic obstructive pulmonary disease alone.
Statens kostnader uttryckt i hälsovårdskostnader, förlorade arbetsdagar och förlorad produktion är enligt min mening större än de intäkter som alkoholförsäljningen genererar.
The cost to the state in terms of health costs, loss of work days and production is in my view greater than the revenue generated from the sale of alcohol.

Användningsexempel för "arbetsdagar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi kan och får inte konkurrera vare sig med låga löner eller långa arbetsdagar.
We cannot and must not compete in terms of either low wages or long working days.
SwedishEnligt webbplatsen är värdet med outsourcingen det ökade antalet arbetsdagar.
According to the website, the value of outsourcing is in increased working days.
SwedishVi vill inte se en kultur med långa arbetsdagar; vi vill se en ökad produktivitet.
We do not want to see a long-hours culture; we want to see higher productivity.
SwedishDet är en mycket besvärlig process: det tar 15 arbetsdagar och kostar 71 euro.
It is an extremely cumbersome process: it takes 15 working days and it costs EUR 71.
SwedishDet är en mycket besvärlig process: det tar 15 arbetsdagar och kostar 71 euro.
It is an extremely cumbersome process: it takes 15 working days and it costs EUR 71.
SwedishReservationer kan finnas kvar på kontot 1–14 arbetsdagar, beroende på din bank.
Authorizations can remain in your account for 1-14 business days, depending on your bank.
SwedishFyra dagar, som i praktiken innebär tre arbetsdagar, är det seriöst och är det effektivt?
Four days, which means three days of work - is that serious, is it effective?
SwedishDär finns det i vissa direktiv frister på sju arbetsdagar, i andra på sju dagar.
In some cases there are deadlines or periods of seven working days, and in others just seven days.
SwedishChefen för Frontex har högst fem arbetsdagar på sig att besluta hur man ska ingripa.
The director of Frontex has a maximum of five working days in which to decide how to intervene.
SwedishVi i Sverige har EU:s lägsta andel arbetsdagar som går förlorade på arbetsmarknadskonflikter.
We in Sweden have the EU’s lowest share of working days lost to labour market disputes.
SwedishRäkna med att det tar säljaren två arbetsdagar att svara på din fråga.
Allow the seller two business days to respond with available options.
SwedishVi i Sverige har EU: s lägsta andel arbetsdagar som går förlorade på arbetsmarknadskonflikter.
We in Sweden have the EU’ s lowest share of working days lost to labour market disputes.
SwedishVi har nu givit konsumenterna sju arbetsdagar att ändra sig.
We have now given consumers seven working days in which to change their minds.
SwedishResultatet är antalet arbetsdagar mellan Startdatum och Slutdatum.
The result is the number of workdays between Start date and End date.
SwedishI EU har du rätt att ångra ditt nätköp inom sju arbetsdagar.
In the EU, you have the right to cancel your online purchase within seven working days.
SwedishJag tillhör dem som anser att fredagarna skall förbli arbetsdagar.
I subscribe to the view that Parliament should work on Fridays.
SwedishAtt rådgöra med alla mina kolleger tar två arbetsdagar. Det är fantastiskt, men det tar tid.
Full consultation with my colleagues involves two days' work - this is fantastic, but it takes time.
SwedishVäntande förfrågningar behandlas vanligen inom 3–5 arbetsdagar.
Pending requests are usually processed within 3-5 business days.
SwedishReserverade belopp kan finnas kvar på kontot från 24 timmar till 14 arbetsdagar, beroende på din bank.
Note: Authorization requests are sent each time you update a card.
SwedishDu ser då datumet på en dag som ligger ett visst antal Arbetsdagar före eller efter ett Startdatum.
You will then see the date of a day that is a certain number of Workdays away from the Start date.