SV

arbetsdag {utrum}

volume_up
arbetsdag (även: vardag)
Om startdatumet är en arbetsdag räknas den dagen med.
If the start date is a workday, the day is included in the calculation.
Om startdatum är en arbetsdag räknas den dagen med.
If the start date is a workday, the day is included in the calculation.
Om slutdatum är en arbetsdag räknas den dagen med.
If the end date is a workday, the day is included in the calculation.
arbetsdag

Användningsexempel för "arbetsdag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta måste utgöra en del av vår arbetsdag; det måste bli vårt dagliga arbete.
That must be part of our workaday lives; it must become our daily labour.
SwedishDet verkar nu som om vi måste få ekonomisk ersättning för att en arbetsdag försvann.
It now looks as if we will need to be financially reimbursed for cancelling a working day.
SwedishAntingen gör vi fredagen till en riktig arbetsdag, eller så tar vi bort den!
Either we make Friday a proper working day or we do away with it.
SwedishMånga av Europas kvinnor har fått sin arbetsdag förstörd av kletande män.
Many European women have had their working days ruined by men who will not take no for an answer.
SwedishMitt varma tack även till fru kommissionären, som efter en hård arbetsdag finns med oss i kväll.
I would also like to thank the Commissioner, who, after a hard day, is here with us this evening.
SwedishOm startdatumet är en arbetsdag räknas den dagen med.
If the start date is a workday, the day is included in the calculation.
SwedishOm startdatum är en arbetsdag räknas den dagen med.
If the start date is a workday, the day is included in the calculation.
SwedishVarje arbetsdag får ledamöterna och parlamentstjänstemännen en enorm mängd handlingar på papper.
Every working day the Members and Parliament officials receive an enormous quantity of paper documents.
SwedishAtt flytta ett telefonnummer från en tjänsteleverantör till en annan ska ske inom en arbetsdag.
The moving of a telephone number from one service provider to another must be done within one working day.
SwedishOm slutdatum är en arbetsdag räknas den dagen med.
If the end date is a workday, the day is included in the calculation.
SwedishJag vill påminna kammaren om att rätten till åtta timmars arbetsdag infördes före andra världskriget.
I would remind the House that the right to an eight-hour working day was won before the Second World War.
SwedishSVT Nordnytt följde med röntgenpersonalen på Sunderby sjukhus för att få en inblick i deras arbetsdag.
SVT Nordnytt folowed with the X-ray staff at Sunderby hospital to get an insight into their working day.
SwedishDu har inte en arbetsdag längre; du har arbetsstunder.
You don't have a workday anymore. ~~~ You have work moments.
SwedishEtt stort antal kolleger har talat, och det skulle ta åtminstone en arbetsdag att svara var och en.
A large number of colleagues have spoken, and it would take at least one more working day to reply to each one.
SwedishJag accepterar vad ni säger om fredagen, men enligt sammanträdeskalendern så är det en vanlig arbetsdag.
I accept what you say about Friday, but in terms of the parliamentary calendar, it is a normal working day.
SwedishHerr kommissionsledamot, det är er första arbetsdag.
SwedishFredag är en arbetsdag liksom alla andra.
Friday is just as much a working day as any other.
SwedishUnder denna första arbetsdag önskar jag alla här lycka och framgång i deras politiska arbete i Europaparlamentet.
On this first working day, I wish everybody here happiness and success in their political work in the European Parliament.
SwedishOch trots att en vanlig arbetsdag är åtta timmar, hur många av er här har åtta timmar för er själva på kontoret?
And even though the workday is typically eight hours, how many people here have ever had eight hours to themselves at the office?
SwedishDärefter, för exakt 125 år sedan, började man för första gången införa åtta timmars arbetsdag i Förenta staterna.
Then, exactly 125 years ago, the initial impetus was given for the introduction of the eight-hour working day in the United States.