"arbetsbeskrivning" - Engelsk översättning

SV

"arbetsbeskrivning" på engelska

SV

arbetsbeskrivning {utrum}

volume_up
1. allmänt
arbetsbeskrivning (även: befattningsbeskrivning)
Stiftelsen och kommissionen måste tillsammans utarbeta en arbetsbeskrivning.
The Foundation and the Commission should jointly draft a job description.
Budgetförordningen måste också innehålla en arbetsbeskrivning.
The Financial Regulation must also contain a job description.
Jag hämtar förnödenheter, några livsviktiga förnödenheter... precis som min arbetsbeskrivning säger.
I'm just getting some supplies, some essential supplies... just like my job description entails.
arbetsbeskrivning (även: specifikationer)
2. "i avtal", näringsliv
arbetsbeskrivning (även: uppdragsbeskrivning)

Användningsexempel för "arbetsbeskrivning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishStiftelsen och kommissionen måste tillsammans utarbeta en arbetsbeskrivning.
The Foundation and the Commission should jointly draft a job description.
SwedishFör om vi gör en alltför allmän arbetsbeskrivning kommer det att minska gruppens kraft.
If its remit is too broad, the force of the group will be lessened.
SwedishJag hämtar förnödenheter, några livsviktiga förnödenheter... precis som min arbetsbeskrivning säger.
I'm just getting some supplies, some essential supplies... just like my job description entails.
SwedishBudgetförordningen måste också innehålla en arbetsbeskrivning.
The Financial Regulation must also contain a job description.
SwedishJag har noterat att det kommer att bli en konsultativ och rådgivande grupp och att dess arbetsbeskrivning är mer än bara bioteknik.
I have made a note of the fact that it will be an advisory and consultative body and that its remit will encompass more than biotechnology alone.
SwedishJag anser att idén att utveckla en arbetsbeskrivning för högt kvalificerade sjuksköterskor är utmärkt och intressant, och jag lovar er mitt fulla stöd.
I think the idea of developing a job description for highly qualified nurses is an excellent and interesting one, and I pledge you my full support.
SwedishNär du har ett bra förslag till examensarbete, ska du lämna in blanketten "Förslag till examensarbete” tillsammans med en tydlig arbetsbeskrivning inklusive grov tidplan.
When you have a good suggestion for a thesis project, you must submit the form "Thesis proposal" with a clear job description, including rough schedule.