"arbetsbörda" - Engelsk översättning

SV

"arbetsbörda" på engelska

SV

arbetsbörda {utrum}

volume_up
arbetsbörda (även: arbetsprestation)
Denna arbetsbörda återspeglar problemets omfattning i Europa.
This workload reflects the scale of the problem we have throughout Europe.
Nätverket som inrättades 2002 fick se sin arbetsbörda öka med 22 procent under 2008.
Created in 2002, this network saw its workload increase by 22% in 2008.
Det skulle minska en hel del av EG-domstolens arbetsbörda.
That would get rid of much of the workload of the EC Court of Justice.

Användningsexempel för "arbetsbörda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNätverket som inrättades 2002 fick se sin arbetsbörda öka med 22 procent under 2008.
Created in 2002, this network saw its workload increase by 22% in 2008.
SwedishAtt Europadomstolens arbetsbörda kommer att minska blir en välkommen extra fördel.
The fact that the ECHR’s workload will be reduced comes, then, as a welcome fringe benefit.
SwedishPå grund av detta, så har jag fått en allt tyngre arbetsbörda i samband med denna fråga.
Because of that, I have had an increasingly heavy work load in relation to this issue.
SwedishDe har rätten att organisera sig, agitera och driva kampanj för att förbättra sin arbetsbörda.
They have a right to organise, agitate and campaign to improve their lot at work.
SwedishDen andra anledningen är att det gett upphov till en avsevärd arbetsbörda i utskottet.
The second reason is that it has given rise to a considerable amount of work in committee.
SwedishDen andra anledningen är att det gett upphov till en avsevärd arbetsbörda i utskottet.
If it does not appear on this session’ s agenda, it will lapse.
SwedishDenna arbetsbörda återspeglar problemets omfattning i Europa.
This workload reflects the scale of the problem we have throughout Europe.
SwedishÄven om denna verksamhet kommer att öka kommissionens arbetsbörda välkomnar vi utmaningen.
Although this activity will put an increased burden on the Commission, we welcome the challenge.
SwedishDet skulle minska en hel del av EG-domstolens arbetsbörda.
That would get rid of much of the workload of the EC Court of Justice.
SwedishDe nya medlemsstaterna har inte mycket erfarenhet av att hantera komplicerade förfaranden och ser dem som en stor arbetsbörda.
The second point is the unnecessary red – tape, which has been mentioned before.
SwedishFör att minska parlamentets arbetsbörda vore det bäst att diskutera dessa frågor gemensamt eller att stryka Eurostataffären.
There are therefore three issues relating to the same item in the order of business.
SwedishDetta får naturligtvis inte innebära fiktivt arbete utan arbete som är en del företagets normala arbetsbörda.
Of course this must not involve fictional work but work which is part of a company's routine workload.
SwedishAnledningen till att den inrättades var att EG-domstolen inte längre själv kunde klara av sin arbetsbörda.
The reason for its creation was that the Court of Justice itself could no longer cope with its case load.
SwedishFör det andra kommer de tre institutionerna att gemensamt försöka planera sin arbetsbörda när det gäller lagstiftningsarbetet.
Secondly, the three institutions will seek collectively to programme our legislative workload.
SwedishDet kvarstår en mängd detaljer och komplikationer som måste redas ut i anslutning till frågan om delad arbetsbörda.
There are all sorts of details and complications to be sorted out in respect of the issue of burden-sharing.
SwedishDen politiska gruppen får därmed en ledamot färre, varvid samma arbetsbörda skall fördelas på färre ledamöter.
In that way, the political group has one MEP fewer, with the same workload having to be distributed among fewer MEPs.
SwedishDet har dessutom medfört en ökad arbetsbörda inom jordbruket, framför allt för kvinnorna, och stigande konsumentpriser.
It has also caused increased workloads in agriculture, particularly for women, and an increase in consumer prices.
SwedishHon har verkligen en enorm arbetsbörda framför sig.
SwedishI mitt förslag till er försökte jag respektera arbetsordningen och den arbetsbörda vi uppmärksammats på.
I believe that this, Mr President, requires immediate clarification and, in any event, I would ask for the support of the Presidency.
SwedishDe nya medlemsstaterna har inte mycket erfarenhet av att hantera komplicerade förfaranden och ser dem som en stor arbetsbörda.
The new Member States are inexperienced in dealing with complicated procedures, and they find them a major burden.