SV

arbetsamhet {utrum}

volume_up
arbetsamhet (även: uthållighet, flit, ihärdighet)
Det tillfälliga utskottet hade helt riktigt fastställt denna bedrövliga brist på arbetsamhet från kommissionens sida.
Rightly, the temporary committee had identified this lamentable lack of diligence on the part of the Commission.
Utskottet för framställningar stöder föredragande Deprez ställning, och tackar honom för hans arbetsamhet i denna fråga.
The Committee on Petitions supports the view taken by the rapporteur, Mr Deprez, and thanks him for his diligence in this matter.
Konsumenternas förtroende för livsmedelsproducenternas arbetsamhet och inte minst tillsynsmyndigheternas professionella verksamhet har rubbats än en gång.
Consumers' faith in the diligence of food producers and, not least, in the professional operation of supervisory authorities, was shaken once more.
arbetsamhet (även: ärelystnad, äregirighet)

Användningsexempel för "arbetsamhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet tillfälliga utskottet hade helt riktigt fastställt denna bedrövliga brist på arbetsamhet från kommissionens sida.
Rightly, the temporary committee had identified this lamentable lack of diligence on the part of the Commission.
SwedishUtskottet för framställningar stöder föredragande Deprez ställning, och tackar honom för hans arbetsamhet i denna fråga.
The Committee on Petitions supports the view taken by the rapporteur, Mr Deprez, and thanks him for his diligence in this matter.
SwedishMan till och med bakbinder händerna på medborgarna genom att neutralisera den enorma potentialen i det kubanska folkets kreativitet och arbetsamhet.
Furthermore, the hands of the citizens are tied, neutralising the Cubans' enormous potential for creativity and hard work.
SwedishMan till och med bakbinder händerna på medborgarna genom att neutralisera den enorma potentialen i det kubanska folkets kreativitet och arbetsamhet.
Furthermore, the hands of the citizens are tied, neutralising the Cubans ' enormous potential for creativity and hard work.
SwedishJag begär att Angela Merkel tar på sig ansvaret, att hon uppvisar mindre arrogans och en större arbetsamhet och att hon får ansvaret för den skada som hon har orsakat.
And I ask her for less arrogance and more diligence. And that she be held responsible for the damage she has caused.
SwedishKonsumenternas förtroende för livsmedelsproducenternas arbetsamhet och inte minst tillsynsmyndigheternas professionella verksamhet har rubbats än en gång.
Consumers' faith in the diligence of food producers and, not least, in the professional operation of supervisory authorities, was shaken once more.
SwedishEr representant är inte bara skyldiga er sin arbetsamhet, utan också sitt omdöme och han förråder er, i stället för att tjäna er, om han offrar den för er uppfattning.
Your representative owes you not his industry only, but his judgement and he betrays, instead of serving you, if he sacrifices it to your opinion.

Synonymer (svenska) till "arbetsamhet":

arbetsamhet
Swedish
arbetsamt
Swedish
arbetsam