"arbets-" - Engelsk översättning

SV

"arbets-" på engelska

SV

arbets- {adjektiv}

volume_up
Arbets- och levnadsvillkoren strider mot grundläggande mänskliga lagar.
Working and living conditions are at variance with basic human laws.
Detta medförde en sänkning av arbets- och livsvillkoren.
This entailed a levelling-down of working and living conditions.
Då återvänder inte urnaturen till deras arbets- och levnadsområden utan då slår förfallet till.
Then their working and living area will not return to primeval nature, but will go to the dogs.
Ett pågående projekt på Arbets- och miljömedicinska kliniken i Lund studerar arbetsmiljöeffekter vid utläggning av tyst gummiasfalt.
An ongoing project of Occupational and Environmental Medicine in Lund is studying occupational effects of outsourcing quiet rubber asphalt.

Användningsexempel för "arbets-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet tredje misstaget gäller harmoniseringen av arbets- och sociallagstiftningen.
The third error relates to the harmonisation of labour and social legislation.
SwedishTillträdet till arbets- och tjänstemarknaden är inte det enda som behöver ändras.
Access to the labour and services market is not the only element that needs changing.
SwedishHan får uppleva ett kinesiskt arbets - läger om han inte håller schemat.
He's gonna experience a Chinese labor camp moment...... if he doesn't stick to schedule.
SwedishDen tredje frågan rör möjligheten att förena arbets- och privatliv.
The third issue is related to reconciliation between private and professional life.
SwedishMen slutligen måste det bli möjligt att förena arbets- och familjeliv.
Reconciling work and family life must at last be made possible, however.
Swedishrevidering maa av ny Högskoleförordning och ny Arbets- och beslutsordning vid LTU
Revision as a result of the new Higher Education Ordinance and Work and decision ordinance for LTU
SwedishArbets- och levnadsvillkoren strider mot grundläggande mänskliga lagar.
Working and living conditions are at variance with basic human laws.
SwedishArbetsmarknadens parter kommer att fortsätta sin fria förhandling om arbets- och lönevillkor.
Their social partners will continue their free negotiation on conditions of work and pay.
SwedishAngola är resmålet för tusentals europeiska medborgare, för företags-, arbets- eller turiständamål.
Thousands of EU citizens visit Angola on business, for work or on holiday.
SwedishDå återvänder inte urnaturen till deras arbets- och levnadsområden utan då slår förfallet till.
Then their working and living area will not return to primeval nature, but will go to the dogs.
SwedishDär finns det tyska normer, arbets- och skyddsnät.
There are German standards and health and safety regulations for the workplace.
SwedishKommissionens arbets- och lagstiftningsprogram för 2008 (omröstning)
Commission legislative and work programme for 2008 (vote)
SwedishKommissionens arbets- och lagstiftningsprogram för 2008 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
Commission legislative and work programme for 2008 (motions for resolutions tabled): see Minutes
SwedishDessutom ska alla EU:s medlemsstater utfärda ett enda standardiserat arbets- och uppehållstillstånd.
What is more, all EU Member States will issue single standard permission for residence and work.
SwedishI Kina är arbets- och lönevillkoren för textil-, klädes- och läderarbetare fortfarande mycket dåliga.
In China, working and pay conditions for textile, garment and leather workers are still abysmal.
SwedishDet handlar inte om arbets- eller uppehållstillstånd.
We are not talking about safeguarding jobs or the right of residence.
SwedishVilka strukturella förändringar måste införas på kapital- arbets- och varumarknaden för att man skall uppnå dessa mål?
What can be done to stimulate private and public sector investment in the economy?
SwedishEn bättre balans mellan arbets- och privatlivet är absolut nödvändig.
A better work-life balance is absolutely essential.
SwedishDetta medförde en sänkning av arbets- och livsvillkoren.
This entailed a levelling-down of working and living conditions.
SwedishSedan drar de på sig avsevärda driftskostnader, såsom arbets-, reparations- och, givetvis, bränslekostnader.
They then incur considerable running costs, such as for labour, repairs and, of course, fuel.