"arbetarskydd" - Engelsk översättning

SV

"arbetarskydd" på engelska

SV

arbetarskydd {neutrum}

volume_up
1. allmänt
arbetarskydd
Om ett land inte uppfyller ILO: s säkerhetsnormer för arbetarskydd får landets produkter inte exporteras.
If anyone fails to comply properly with ILO occupational safety standards, his goods cannot be exported.
Om ett land inte uppfyller ILO:s säkerhetsnormer för arbetarskydd får landets produkter inte exporteras.
If anyone fails to comply properly with ILO occupational safety standards, his goods cannot be exported.
Låt oss bara reflektera över direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar eller konventionen om arbetarskydd.
We only need to think about the directive on environmental impact assessments or the framework for occupational safety.
2. näringsliv
arbetarskydd
Diskussionen om förhållandet mellan inre marknad och hög skyddsnivå för miljö samt arbetarskydd dominerar i dag debatten.
Discussions about the relationship between the single market and high levels of protection for the environment and industrial safety are dominating the debate today.
arbetarskydd
Om ett land inte uppfyller ILO: s säkerhetsnormer för arbetarskydd får landets produkter inte exporteras.
If anyone fails to comply properly with ILO occupational safety standards, his goods cannot be exported.
Om ett land inte uppfyller ILO:s säkerhetsnormer för arbetarskydd får landets produkter inte exporteras.
If anyone fails to comply properly with ILO occupational safety standards, his goods cannot be exported.
Låt oss bara reflektera över direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar eller konventionen om arbetarskydd.
We only need to think about the directive on environmental impact assessments or the framework for occupational safety.

Användningsexempel för "arbetarskydd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärmed konkretiseras kravet på ett allmänt arbetarskydd från arbetsgivarens sida på ett entydigt sätt.
This sets out employers' general duty of care without any room for misunderstanding.
SwedishDärmed konkretiseras kravet på ett allmänt arbetarskydd från arbetsgivarens sida på ett entydigt sätt.
This sets out employers ' general duty of care without any room for misunderstanding.
SwedishVi är alla överens om att EU:s arbetsmarknader måste anta ordentliga normer för arbetarskydd.
We are all agreed that European labour markets must embrace decent standards of protection for our workers.
SwedishVarje land kan självt utforma sitt arbetarskydd, om det uppfyller europeiska miniminormer.
Each country can frame its own health and safety regulations provided that European minimum standards are observed.
SwedishOm ett land inte uppfyller ILO:s säkerhetsnormer för arbetarskydd får landets produkter inte exporteras.
If anyone fails to comply properly with ILO occupational safety standards, his goods cannot be exported.
SwedishOm ett land inte uppfyller ILO: s säkerhetsnormer för arbetarskydd får landets produkter inte exporteras.
If anyone fails to comply properly with ILO occupational safety standards, his goods cannot be exported.
SwedishLåt oss bara reflektera över direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar eller konventionen om arbetarskydd.
We only need to think about the directive on environmental impact assessments or the framework for occupational safety.
SwedishVi är alla överens om att EU: s arbetsmarknader måste anta ordentliga normer för arbetarskydd.
Let us take REACH – which was the subject of a little excitement outside as I came in and, I have heard, a little excitement in here.
SwedishMånga arbetare liksom också fackföreningsrörelsen är välinformerade beträffande hälsa, arbetarskydd och miljö.
Many workers, as well as the trade unions, are aware of issues relating to health, safety at work and the environment.
SwedishSyftet med kommissionens förslag är att systematisera och att skapa en enhetlig modell för direktiven om arbetarskydd.
The Commission proposal aims towards systematisation and a uniform model for the directives on worker protection.
SwedishEuropaparlamentet efterlyser även arbetarskydd, övertidsersättning, minimilöner och avvisar social dumpning.
The European Parliament is also calling for the protection of workers, payment of overtime, minimum wages and rejection of social dumping.
SwedishEtt omfattande och effektivt arbetarskydd är en grundläggande förutsättning för att arbetstagarnas hälsa ska skyddas och bevaras.
Comprehensive and effective worker protection is a basic prerequisite for ensuring and maintaining the health of workers.
SwedishEtt ändrat REACH-förslag kommer att göra två dussin EU-förordningar inom arbetsrätt överflödiga endast på området arbetarskydd.
A modified REACH will make superfluous two dozen European labour law regulations in the field of health and safety at work alone.
SwedishVi har krav på arbetarskydd.
SwedishArbetarskydd och -säkerhet håller inte jämna steg med utvecklingen av den inre marknaden och med utvecklingen av de teknologiska framstegen.
Health and safety in the European workplace is not keeping pace with developments in the internal market and with technological progress.
SwedishDiskussionen om förhållandet mellan inre marknad och hög skyddsnivå för miljö samt arbetarskydd dominerar i dag debatten.
Discussions about the relationship between the single market and high levels of protection for the environment and industrial safety are dominating the debate today.
SwedishJag har en allt starkare känsla av att direktiv för arbetarskydd visserligen ser bra ut på papperet men att man inte så gärna genomför dem.
I am becoming more and more convinced that employee protection directives look very pretty on paper but that nobody actually wants to implement them.
SwedishI mitt land, som utan tvekan har EU:s högsta standard för arbetarskydd, förhandlas dessa villkor fram mellan de två parterna inom industrin.
In my country, which without doubt has the EU’s highest standard of worker protection, these conditions are agreed between the two sides of industry.
SwedishI mitt land, som utan tvekan har EU: s högsta standard för arbetarskydd, förhandlas dessa villkor fram mellan de två parterna inom industrin.
Madam President, this proposed change to the Working Time Directive is just as absurd a piece of EU regulation as the directive it is designed to amend.
SwedishArbetstagarnas rättigheter, som minimilön, arbetstider och arbetarskydd, har inte varit självklarheter för alla som vunnit en anbudstävling.
Workers' rights, such as minimum pay, working hours and health and safety, have not been such obvious issues to those who have profited from competitive bidding.