"arbetarpartiet" - Engelsk översättning

SV

"arbetarpartiet" på engelska

EN
SV

arbetarpartiet {egennamn}

volume_up
1. politik
arbetarpartiet
Den 26 februari sköts en EMEP-aktivist, det turkiska arbetarpartiet.
On 26 February, an activist of the EMEP, the Turkish Labour Party, was shot.
Den 26 februari sköts en EMEP-aktivist, det turkiska arbetarpartiet.
On 26 February, an activist of the EMEP, the Turkish Labour Party, was shot.
Europeiska parlamentariska arbetarpartiet (EPLP) har drivit på för reformer av alla EU: s institutioner.
The European Parliamentary Labour Party has pushed for reform of all the EU's institutions.

Användningsexempel för "arbetarpartiet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen 26 februari sköts en EMEP-aktivist, det turkiska arbetarpartiet.
On 26 February, an activist of the EMEP, the Turkish Labour Party, was shot.
SwedishDen 26 februari sköts en EMEP-aktivist, det turkiska arbetarpartiet.
On 26 February, an activist of the EMEP, the Turkish Labour Party, was shot.
SwedishEuropeiska parlamentariska arbetarpartiet (EPLP) har drivit på för reformer av alla EU: s institutioner.
The European Parliamentary Labour Party has pushed for reform of all the EU's institutions.
SwedishEn fråga har alltid varit prioriterad i mitt parti, det nederländska arbetarpartiet, och den anger vår miniminivå.
One point has always taken priority in my party, the Dutch Labour Party, and that is our minimum.
Swedish. - (EN) Arbetarpartiet i parlamentet är för utbildning i skolorna om EU:s historia.
in writing. - The European Parliamentary Labour Party is in favour of education in schools about the history of the European Union.
SwedishDet bör också betonas att det kurdiska arbetarpartiet fortfarande finns med på EU:s förteckning över terroristgrupper.
It must also be highlighted that the Kurdistan Workers' Party is still on the EU list of terrorist groups.
SwedishDet är tillfredsställande för mig och arbetarpartiet i parlamentet att det är ett så pass stort stöd för detta betänkande.
It pleases me and the European Parliamentary Labour Party to find such strong support for this report.
SwedishDelegationen från det nederländska arbetarpartiet har röstat emot bland annat på grund av avsaknaden av en skattekompromiss.
One of the reasons why the Dutch Labour Party delegation voted against this report is the absence of a tax compromise.
SwedishDelegationen från det nederländska arbetarpartiet har röstat emot bland annat på grund av avsaknaden av en skattekompromiss.
(NL) One of the reasons why the Dutch Labour Party delegation voted against this report is the absence of a tax compromise.
SwedishSom ni vet kommer de två stora partierna, Likud och arbetarpartiet, att genomföra primärval under de kommande veckorna.
As you know, there are going to be primary elections in the two main parties, the Likud and the Labour Party, over the coming weeks.
SwedishÄr det nederländska arbetarpartiet i regeringen verkligen berett att offra de grundläggande rättigheterna för att undvika en folkomröstning?
Is the Dutch Labour Party in this Cabinet really prepared to sacrifice the fundamental rights to avoid a referendum?
SwedishDet finns ett antal orsaker till varför medlemmarna i arbetarpartiet i den här kammaren inte kan stödja betänkandet som det ser ut idag.
There are a number of reasons why Labour Members of this House are unable to support the report as it stands before us today.
SwedishEn fråga har alltid varit prioriterad i mitt parti, det nederländska arbetarpartiet, och den anger vår miniminivå.
A non-compulsory authorisation system promotes unfair competition, which can harm quality of employment in the ports that do have a good authorisation system.
SwedishDet är beklagligt att ledarna för det näst största oppositionspartiet, arbetarpartiet, inte entydigt tar avstånd från kuppen.
It is regrettable that the leadership of the second largest opposition party, the Labour party, does not distance itself unambiguously from the coup.
SwedishAlla politiska partier i Wales - arbetarpartiet, Plaid Cymru, liberaldemokraterna och de konservativa - stöder detta och vill ha mer makt.
All the political parties in Wales - Labour, Plaid Cymru, Liberal Democrats and Conservatives - are supporting this and they are wishing for more powers.
SwedishJag är stolt över att det maltesiska arbetarpartiet och socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet besvarar denna uppmaning på ett konsekvent sätt.
I am proud that the Maltese Labour Party and the Socialist Group in the European Parliament are responding in a consistent way to this call.
SwedishVi bör från parlamentets sida stödja Demokratiska samhällspartiets (DTP) krav på eldupphör, och vi måste uppmana Kurdiska arbetarpartiet (PKK) att svara positivt på detta krav.
We, as Parliament, must support the DTP’s call for a ceasefire and we must call on the PKK to respond positively to that appeal.
SwedishJag vill även belysa det ineffektiva arbete som de spanska ledamöterna från folkpartiet (PP) och spanska socialistiska arbetarpartiet (PSOE) har åstadkommit.
I should also like to stress the ineffectuality of the Spanish Members from the People's Party (PP) and the Spanish Socialist Workers' Party (PSOE).
SwedishNi har lagt fram avtalet för frihet och mot terrorism från "Partido Popular" (Folkpartiet) och "Partido Socialista Obrero Español" (Spanska socialistiska arbetarpartiet) för oss.
You have presented us with the anti-terrorist agreement drafted by Spain' s Popular Party and the Spanish Socialist Workers Party.
SwedishJag tackar mina vänner för deras lyckönskningar, särskilt David Casa, som verkligen har visat oss att arbetarpartiet och nationen går en ny vår till mötes.
I thank my friends for their good wishes, especially Mr Casa, who has given us a fine acknowledgement of a new political season for the Labour Party and for the nation.