"arbetarfientliga" - Engelsk översättning

SV

"arbetarfientliga" på engelska

SV

arbetarfientliga {adjektiv}

volume_up
arbetarfientliga
Det syftar till att kvinnorna helt och hållet skall omfattas av EU: s arbetarfientliga politik.
Its objective is to integrate women into the anti-labour policies of the ÅU.
För det sjätte är bekvämlighetsflaggor en symbol för konkurrens och EU:s arbetarfientliga sjöfartspolitik.
Sixthly, flags of convenience are symbols of competitiveness and the EU's anti-labour maritime policy.
Greklands kommunistiska parti röstade mot EU:s misslyckade arbetarfientliga dokument om pensionssystemen i EU.
The Greek Communist Party voted against the EU's abortive anti-labour paper on European pension systems.

Användningsexempel för "arbetarfientliga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet syftar till att kvinnorna helt och hållet skall omfattas av EU: s arbetarfientliga politik.
Its objective is to integrate women into the anti-labour policies of the ÅU.
SwedishFör det sjätte är bekvämlighetsflaggor en symbol för konkurrens och EU:s arbetarfientliga sjöfartspolitik.
Sixthly, flags of convenience are symbols of competitiveness and the EU's anti-labour maritime policy.
SwedishGreklands kommunistiska parti röstade mot EU:s misslyckade arbetarfientliga dokument om pensionssystemen i EU.
The Greek Communist Party voted against the EU's abortive anti-labour paper on European pension systems.
SwedishVi motsätter oss helt och hållet de arbetarfientliga förslag som ingår i gemenskapsprogrammet för åtgärder på folkhälsoområdet.
We are radically opposed to the anti-labour proposals included in the Community action plan in the public health sector.
SwedishEU:s och medlemsstatsregeringarnas arbetarfientliga politik gör det omöjligt för arbetstagarna och arbetarklassen att åka på semester.
The anti-working class policy of the European Union and of the governments in the Member States deprives workers and the working–class from taking holidays.
SwedishArbetarrörelsen måste kraftfullt motsätta sig detta genom att visa insubordination och olydnad gentemot EU:s arbetarfientliga och antifolkliga politik.
The working-class labour movement must vigorously oppose this in a show of insubordination and disobedience to the EU's anti-labour, anti-popular policy.
SwedishDe kräver att det arbetarfientliga Lissabonfördraget och den allmänna inriktning som EU:s ekonomiska politik har ska tillämpas snabbare och mer bokstavstroget.
They are calling for faster and more faithful application of the anti-labour Lisbon Treaty and the general orientation of the economic policy of the EU.
SwedishDet organiserade motstånd, den olydnad och den kamp som majoriteten av de breda folklagren i EU för mot den arbetarfientliga Lissabonstrategin är den enda vägen ut.
The organised resistance, disobedience and fight of the majority of the grass-roots classes in the ΕU against the Lisbon anti-labour strategy is the only way out.
SwedishEU: s och medlemsstatsregeringarnas arbetarfientliga politik gör det omöjligt för arbetstagarna och arbetarklassen att åka på semester.
Railways, once much-loved, which played a substantial part in the first flourishing of tourism in the Alps some 100 years ago, are now generally forgotten, neglected and put at a disadvantage.
SwedishRätten till arbete och belåtenhet bland dagens medborgare kan åstadkommas genom arbetarklassens och folkets kamp mot EU och dess arbetarfientliga politik.
The right to work and satisfaction of contemporary grass-roots needs will be achieved through the working-class and grass-roots fight against the ΕU and its anti-labour policy.
SwedishEU:s arbetarfientliga ekonomiska och sociala politik är en avgörande orsak till den ökande förekomsten av svartarbete, som utvecklas snabbare än den officiella ekonomin.
The anti-labour economic and social policy pursued by the European Union is a determining factor in the rise in undeclared work, which is growing much faster than the mainstream economy.
SwedishEU: s arbetarfientliga ekonomiska och sociala politik är en avgörande orsak till den ökande förekomsten av svartarbete, som utvecklas snabbare än den officiella ekonomin.
The anti-labour economic and social policy pursued by the European Union is a determining factor in the rise in undeclared work, which is growing much faster than the mainstream economy.
SwedishEndast arbetstagarnas kamp och olydnad inför EU:s arbetarfientliga och impopulära politik kan stoppa den nedåtgående trenden för arbetarklassernas levnadsvillkor.
Only the struggles of the workers, disobedience and insubordination to the EU's anti-worker and unpopular policies can reverse the worsening trend in the living conditions of the working classes.