"arbeta med" - Engelsk översättning

SV

"arbeta med" på engelska

SV

arbeta med {verb}

volume_up

Användningsexempel för "arbeta med" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionen är redo att arbeta med detta ordförandeskap och alla medlemsstater.
The Commission is ready to work with this presidency and all the Member States.
SwedishDet är viktigt att arbeta med tredje land under de kommande faserna av Galileo.
Cooperation with third countries in the future phases of Galileo is important.
SwedishJag ser fram emot att fortsätta arbeta med er på ett öppet och konstruktivt sätt.
I look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.
SwedishJag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.
I look forward to seeing Member States implementing and working well with it.
SwedishI detta avseende kan jag lova att jag och min grupp kommer att arbeta med frågan.
In that sense, I would like to pledge my group and my time to working on that.
SwedishEnligt min mening är det bra att kommissionen vill fortsätta arbeta med detta.
In my opinion it is good that the Commission wants to continue working on this.
SwedishOm FN ska bli effektivt måste organisationen arbeta tillsammans med alla medlemmar.
If the UN is to be effective it has to work collectively with all of its members.
SwedishJag kan försäkra er att vi har för avsikt att arbeta öppet och med full insyn.
I can assure you that we are intent on working in an open and transparent fashion.
SwedishJag anser att vi alla måste arbeta med att slutföra detta tredje järnvägspaket.
I believe that we must all get to work on concluding this third rail package.
SwedishTanken på att jag ska få arbeta med att föra ut kunskap gör mig väldigt glad.
The idea that I will be working with disseminating knowledge makes me very happy.
SwedishJag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.
What does it mean to consumers, the people who will be affected by this legislation?
SwedishJag ser verkligen fram emot att arbeta med parlamentet framöver i denna fråga.
I very much look forward to working with Parliament in the future on this subject.
SwedishDärför hoppas jag att vi kan arbeta tillsammans med denna nya utvärderingsmekanism.
That is why I hope that we can work together on this new evaluation mechanism.
SwedishSamtliga bör fortsätta att arbeta i nära samarbete med övriga arktiska aktörer.
All should continue to work closely together with other Arctic stakeholders.
SwedishFör det fjärde och sista anser jag att vi måste arbeta med valförfarandet på allvar.
Fourthly, and finally, I believe we must work seriously on the electoral process.
SwedishDet har varit ett stort nöje att arbeta med Javier Solana under de senaste fem åren.
It has been a great pleasure working with Javier Solana over the last five years.
SwedishDet har varit ett stort nöje för mig att få arbeta med honom de senaste fyra åren.
He is someone that I have enormously enjoyed working with over the past four years.
SwedishDet visar att man verkligen måste ge ungdomar intressanta saker att arbeta med.
This brings up the whole thing of you've got to show kids interesting stuff.
SwedishÅterigen kan jag bara uppmuntra er och rådet att fortsätta att arbeta med detta.
Again, I can only encourage you and the Council to keep on working on this.
SwedishTillståndet för bina är en kanske unik möjlighet att arbeta med medborgarna.
The plight of the bee offers a possibly unique opportunity to work with citizens.

Liknande översättningar för "arbeta med" på engelska

arbeta verb
med substantiv
English
med preposition
English
med adverb
English
gå omkring med verb
English
köra med verb
English
komma fram med verb
English
fara med verb
English
komma upp med verb
English
åka med verb
English
orka med verb
English